HistoriaNasz Narodowy Wytwórca – PWPW S.A. w elitarnym gronie drukarni

Nasz Narodowy Wytwórca – PWPW S.A. w elitarnym gronie drukarni

PWPW
PWPW
Dodano
W styczniu 1918 r. powołano, decyzją Rady Ministrów niepodległego rządu polskiego, pod przewodnictwem Ignacego Jana Paderewskiego, Państwowe Zakłady Graficzne. Już wtedy podkreślano znaczenie, jakie ma dla odradzającego się Państwa Polskiego Narodowy Wytwórca banknotów i dokumentów.

Obowiązywała świadomość, że wyrób banknotów, dokumentów czy znaków opłaty wiąże się z potrzebą stosowania i rozwijania nowoczesnych technologii, a także wymaga zachowania szczególnych środków ochrony i bezpieczeństwa. W 1926 r. Państwowe Zakłady Graficzne przekształcono w Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych – w styczniu 2017 r. Wytwórnia będzie świętować 98. lecie istnienia.

„Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku” – słowa patrona PWPW S.A. Ignacego Jana Paderewskiego.

Obecnie trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie społeczeństwa bez odpowiednich dokumentów, które budują płaszczyznę porozumienia i wzajemnego zaufania między instytucjami oraz obywatelami.

Dowody osobiste i paszporty RP to dokumenty o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Tylko w 2016 roku Wytwórnia wyprodukowała 6 040 000 sztuk nowych dowodów i 1 480 750 sztuk paszportów dla polskich obywateli.Nowe prawo jazdy wydrukowano w minionym roku dla 1 158 040 Polaków.

Produkcja wysoko zabezpieczonych druków na podłożu papierowym należy do kluczowych zadań Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Oprócz tych najbardziej znanych i powszechnie używanych produktów, jak: banknoty, banderole akcyzowe, czy znaczki pocztowe, w PWPW S.A. w roku 2016 wytworzonych zostało kilkaset różnego rodzaju dokumentów, czy innego rodzaju druków, wśród nich: wizy, paszporty, dokumenty podróży, dowody rejestracyjne, licencje na przewozy i inne dokumenty transportowe, druki dla Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwa szkolne, także: akcje, bony, czeki, legitymacje, zaświadczenia, dokumenty „identyfikacyjne” dla zwierząt (jak paszport koniowatego).Wymienione dokumenty wyprodukowane zostały w nakładach od kilku tysięcy do kilku milionów sztuk.

Od początku swojego istnienia PWPW S.A. produkuje znaczki pocztowe. Dokonująca się obecnie rewolucja technologiczna w zakresie komunikacji znacząco ograniczyła pierwotną ich funkcję, niemniej wciąż cieszą się one zainteresowaniem kolekcjonerów. W roku 2016 wyprodukowaliśmy kilkaset milionów obiegowych i okolicznościowych znaczków pocztowych.

Najbardziej znanym i powszechnym produktem PWPW są oczywiście banknoty. Pierwsze wyprodukowane zostały w PWPW S.A.na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Od tego czasu nie zmieniła się podstawowa funkcja banknotów – były one i są najważniejszym środkiem płatniczym. Dziś produkowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. banknoty liczone są w setkach milionów sztuk rocznie, a do ich druku wykorzystywane są niemal wszystkie znane techniki druku, począwszy od typooffsetu poprzez sitodruk, staloryt, typografię do fleksografii.

Oprócz banknotów polskich powszechnego obiegu PWPW S.A. produkuje na rzecz NBP banknoty kolekcjonerskie. Od roku 2006 wyprodukowanych zostało osiem takich banknotów. Służą one przede wszystkim do uczczenia wybitnych postaci oraz ważnych wydarzeń z historii Polski, z punktu widzenia producenta są one szansą na zastosowanie nowych, niestosowanych wcześniej zabezpieczeń w podłożu i druku. Banknoty kolekcjonerskie produkowane w PWPW, cieszą się uznaniem kolekcjonerów i zdobywają prestiżowe nagrody na świecie.

PWPW S.A. produkuje też banknoty na rzecz innych banków centralnych, które nie posiadają własnych drukarni, między innymi dla banków, Paragwaju, Gwatemali, czy Hondurasu.

W minionym roku Wytwórnia jako partner główny Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego w Polsce dostarczyła specjalnie zabezpieczone identyfikatory. Przygotowane identyfikatory odpowiednio dla pielgrzymów, wolontariuszy oraz kapłanów różniły się kolorem oraz zastosowanymi zabezpieczeniami. Na kartach znalazły się m.in. takie zabezpieczenia jak tło giloszowe, mikrodruki czy specjalnie naniesione kolorowe zdjęcie. Identyfikator z numerem jeden został przekazany Ojcu Świętemu. Na potrzeby uczestników ŚDM Wytwórnia przygotowała również talony żywieniowe.

Drukarnia PWPW S.A. należy do elitarnego grona czternastu drukarni posiadających akredytację Europejskiego Centralnego Banku w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produkcji, co jest świadectwem spełniania najwyższych światowych standardów w tym zakresie.

Produkcja dokumentów oraz towarzyszących im systemów sytuuje PWPW w jednym z sześciu sektorów gospodarczych o strategicznym znaczeniu dla państwa. Działalność Narodowego Wytwórcy to ważny obszar związany z niezależnością i suwerennością. Dlatego firma przykłada dużą wagę do jakości oferowanych produktów. Zagwarantowanie autentyczności dokumentów, bezpieczeństwa procesów transakcji i identyfikacji jest szczególnie istotne w czasach kryzysu migracyjnego oraz wzrostu zagrożeń związanych z nowymi technologiami.

PWPW S.A., podobnie jak inne przedsiębiorstwa branży security printing, stawia na bezpieczeństwo produkowanych dokumentów. Procesy produkcyjne są systematycznie unowocześniane, poszukiwane są nowe rozwiązania. Otrzymane certyfikaty oraz wyróżnienia stanowią potwierdzenie jakości oferowanych produktów.Jako Narodowy Wytwórca firma angażuje się również w działalność związaną z szerzeniem w społeczeństwie wartości patriotycznych oraz w inicjatywy przywracające pamięć historii Polski.

 0

Czytaj także