"Szelest papierków"

"Szelest papierków"

Dodano: 
Leszek Żebrowski
Leszek Żebrowski Źródło: PAP / Tomasz Gzell
KOMUCHOŻERCA I Konspiracja i działalność podziemna w okupowanej Polsce w latach 1939–1945 to nie tylko partyzantka, akcje, strzelanie. Polskie Państwo Podziemne było szeroko rozgałęzione i prowadziło wszechstronną działalność.

Oprócz walki zbrojnej konieczne było olbrzymie zaplecze – wywiadowcze, logistyczne, propagandowe. Wydawanie konspiracyjnej prasy (a także książek i broszur) wymagało fachowców, nie tylko technicznych (do obsługi drukarni i powielaczy), lecz także „ludzi pióra”, piszących obszerne artykuły, jak też krótkie notatki informacyjne. Dorobek Polski Podziemnej jest w tym zakresie naprawdę

Artykuł został opublikowany w 15/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski