Ustawodawcza farsa

Ustawodawcza farsa

Dodano: 
Wojciech Jaruzelski w mundurze generała Ludowego Wojska Polskiego
Wojciech Jaruzelski w mundurze generała Ludowego Wojska Polskiego 
25 i 26 stycznia 1982 r. to jedno z najczarniejszych posiedzeń w dziejach Sejmu PRL. Najwyższy organ władzy ustawodawczej, który miał stać na straży prawa, usankcjonował jego złamanie przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego.

Obrady sejmowe rozpoczęły się 25 stycznia o godz. 14.10. Przewodniczyli im marszałek Stanisław Gucwa (ZSL) oraz wicemarszałkowie Piotr Stefański (ZSL) i Andrzej Werblan (PZPR). Program posiedzenia zawierał m.in. prace nad projektem ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, dotyczącej zatwierdzenia dekretów z 12 grudnia 1981 r. oraz uchwalenia Karty nauczyciela. Było to kolejne posiedzenie Sejmu VIII kadencji w czasie III sesji sejmowej.

Artykuł został opublikowany w 3/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl