Wyniki ankiety „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT” 2021 – II półrocze

Wyniki ankiety „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT” 2021 – II półrocze

Dodano: 
Ankieta – Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT
Ankieta – Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT Źródło: DoRzeczy.pl
Niniejsza ankieta została przeprowadzona po serii dodatków opublikowanych w Tygodniku Do Rzeczy oraz na stronie dorzeczy.pl. Cieszymy się bardzo, że dzielą się Państwo swoim zdaniem/opinią z nami, a my dzięki temu możemy sprawdzić jak oceniacie Państwo nasze materiały i czy wpływają one na poszerzanie wiedzy na temat art. 194 oraz 196 kodeksu karnego.

Kolejna nasz ankieta pokazała, że 82% naszych badanych uważa, że skrót LGBT to ideologia i że wywiera ona presję na Polskę. Ankietowani widzą, że polskie prawo nie do chroni rodziny przed opresją oraz wyszydzeniem. Sprawy, które są kierowane do sądów są marginalne bądź bardzo szybko umarzane.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wynikami i podzielenia się z nami opinią na ten temat. Swoje komentarze można przesyłać na adres [email protected]

Jesteś?Skrót LGBT może być Twoim zdaniem w największym stopniu utożsamiany z:Czy na Polskę jest wywierana presja ideologiczna?Czy Twoim zdaniem polskie prawo w sposób wystarczający chroni polskie rodziny przed obcymi i groźnymi ideologiami?Ile razy, Twoim zdaniem, w roku 2020 naruszono prawa  do wolności sumienia i wyznania w Polsce?Czy znasz „ojców” LGBT/gender i ich manifesty w tej sprawie?Czy Twoim zdaniem mamy do czynienia z cenzurą LGBT?Czy Twoim zdaniem organizacje międzynarodowe  promują LGBT/gender?Czy znasz termin LAWENDOWA MAFIA?Czy polskie uczelnie wyższe są zideologizowane?Czy słyszałeś o represjach wobec nauczycieli akademickich, którzy sprzeciwili się dyktatowi poprawności politycznej  w kwestii LGBT?Czy znasz sprawę ks. prof. Dariusza Oko skazanego przez niemiecki sąd za artykuł naukowy poświęcony LGBT w Kościele?Czy znasz termin „Strefa wolna od LGBT?Czy Twoim zdaniem istnieją w Polsce „Strefy wolne od LGBT”?Czy w Polsce mamy do czynienia z antyrodzinną propagandą?Czy znasz przykłady nowomowy lansowanej przez  ruch LGBT/gender?Czy znasz pojęcie inżynierii społecznej?Czy zapoznałeś się z treścią dodatków na temat ideologii LGBT publikowanych na łamach tygodnika „Do Rzeczy”?Czy Twoim zdaniem mamy w Polsce do czynienia  z kryzysem demograficznym?Czy Polska powinna usunąć gender studies z listy kwalifikacji osiąganych na uczelniach wyższych?Czy znasz sprawę Janusza Komendy – człowieka zwolnionego  z IKEI za cytowanie Pisma Świętego w sprawie homoseksualizmu?Czy prawo w Polsce zachęca do zawarcia związku małżeńskiego?Czy popierasz homoseksualne konkubinaty?

Źródło: DoRzeczy.pl