• Tomasz StańczykAutor:Tomasz Stańczyk

Polak litewski

Dodano: 
Wilno, Litwa
Wilno, Litwa Źródło:Pixabay
Nie zabraniano Litwinowi być Polakiem ani Polakowi Litwinem. Języki, choć pomieszane, nie dzieliły ludzi – nie istniał »nacjonalizm glotologiczny«: to znaczy nacjonalizm czysto językowy”.

Gdy Adam Mickiewicz pisał: „Litwo, Ojczyzno moja!”, nie uważał się przecież za etnicznego Litwina, wyznawał natomiast w tych słowach, że czuje się związany z ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Litwinami byliśmy wszyscy – stwierdzał ks. Walerian Myesztowicz, urodzony w Pojościu koło Poniewieża – w pałacach, dworach i chatach; nikomu to nie przeszkadzało być Polakiem. Przynależność do dwóch narodów stanowiących jedną Rzeczpospolitą była powszechnie przyjęta. Nie było zasady »wyłączności narodowej«.

Artykuł został opublikowany w 3/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.