Kaźń wojewody. Jak obalono testament Krzywoustego
  • Leszek LubickiAutor:Leszek Lubicki

Kaźń wojewody. Jak obalono testament Krzywoustego

Dodano: 
Scena oślepienia Piotra Włostowica. Miedzioryt Gottlieba Boettgera
Scena oślepienia Piotra Włostowica. Miedzioryt Gottlieba Boettgera Źródło: Wikimedia Commons
Książę Władysław II każe oślepić Piotra Włostowica, ale mściwa i przewrotna żona księcia Agnieszka cieszy się przedwcześnie.

Wyłupienie oczu jako kara za przeciwstawienie się władcy było we wczesnym średniowieczu często stosowane. Źle się jednak działo, jeżeli kara ta spadła na osobę niewinną, a dodatkowo wysoko postawioną. Wojewoda był drugą osobą w państwie, czyli zastępcą samego księcia. W tym przypadku podwładny ucierpiał fizycznie, a władca został wygnany.

Pisał na początku XX stulecia Marcin Kopiec, badacz dziejów Śląska: „Uwięziono go w lochu jednego z zamków śląskich i tam nieszczęśliwy Piotr Dunin [pod tym przydomkiem Włostowic występuje u historyków starszej generacji – przyp. L.L.], pierwszy dygnitarz państwa polskiego, fundator 77 świątyń, mąż szczodry z najszczodrzejszych, dobrodziej wiekopomnej sławy, wyczekiwał wyroku niesumiennego Starszego, Władysława II i jego mściwej, chytrej, przewrotnej małżonki, Niemki Agnieszki”.

Artykuł został opublikowany w 4/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.