Gwardiacy w Warszawie

Gwardiacy w Warszawie

Dodano: 
Pałac Saski, XVIII w.
Pałac Saski, XVIII w. Źródło: Wikimedia Commons
Osobliwością Warszawy czasów saskich była obecność żołnierzy regimentu gwardii koronnej, który w połowie XVIII w. pełnił wartę przy królu.

Jednostka liczyła ok. 2 tys. żołnierzy, a przyjmowano każdego, kto chciał służyć, byle nie był ślepy, kulawy i garbaty. Przede wszystkim udawali się tam synowie warszawskich mieszczan i drobnej szlachty, zarekomendowani dla służby i osiągnięcia awansu. Powszechną praktyką w tamtych czasach było też przymuszanie do służby podstępem – zwłaszcza gdy brakowało ludzi w regimencie – dlatego znalazło się tam wielu parobków, sług albo młodzieńców, których gwardiacy podpoili w szynku, włożyli na głowę kapelusz i tym samym przymusili do zaciągnięcia się w ich szeregi.

Artykuł został opublikowany w 19/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Źródło: DoRzeczy.pl