Ubecy ze Szczecina
  • Piotr ZychowiczAutor:Piotr Zychowicz

Ubecy ze Szczecina

Dodano: 
Pochód pierwszomajowy w Szczecinie w czasach PRL
Pochód pierwszomajowy w Szczecinie w czasach PRL Źródło: Wikimedia Commons / Doktor.opi, CC BY-SA 3.0
REALHISTORIK | Polski Dziki Zachód.

Tak nazywane były ziemie, które na mocy decyzji wielkiej trójki po drugiej wojnie światowej zostały oderwane od Niemiec i przyłączone do komunistycznej Polski. Na tym „Dzikim Zachodzie” opinię najbardziej dzikich miały Szczecin i okolice.

Nasilenie bandytyzmu i grabieży. Chaos i brak bezpieczeństwa będące następstwem masowych przesiedleń. Dramatyczna sytuacja gospodarcza panująca na terenach spustoszonych przez front, anglosaskie bombardowania i łupieżców z Armii Czerwonej.

Cały felieton dostępny jest w 25/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.