Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2023 r. – I półrocze

Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2023 r. – I półrocze

Dodano: 
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią Źródło:DoRzeczy.pl
Prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej w pierwszej połowie 2023 roku na stronie internetowej dorzeczy.pl, gdzie publikowane są dodatki z cyklu „Prawna ochrona przed polonofobią”.

W ankiecie zadaliśmy pytania sprawdzające zarówno wiedzę czytelników, jak i pozwalające określić poglądy odbiorców projektu „Prawna ochrona przed polonofobią”.

Wśród pytań weryfikujących wiedzę dowiadujemy się, że prawie 77 procent poprawnie odpowiedziało, iż to Rafał Lemkin stworzył prawniczy termin „ludobójstwo”. Na pytanie czego dotyczyła sprawa „Janowiec i inni v. Rosja”, która była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, wprawdzie poprawnie odpowiedziało tylko 38 procent (Traktowania krewnych ofiar zbrodni katyńskiej), ale ta odpowiedź miała najwięcej wskazań.

Na pytanie "Jak nazywał się były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, który wytoczył proces niemieckim mediom fałszującym historię II wojny światowej" poprawnej odpowiedzi tj. Karol Tendera, udzieliło ponad 90 procent ankietowanych, z kolei przy pytaniu o autora książki „Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka” ponad 80 procent poprawnie wskazało Jana Tomasza Grossa. Ponad 60 procent ankietowanych wiedziało, że Komisja Nikołaja Burdenki była sowiecką komisją, która próbowała przekonać świat, że to Niemcy odpowiadali za dokonanie zbrodni w Katyniu.

Wśród pytań, w których prosiliśmy ankietowanych o wyrażenie swojej opinii na wybrane tematy, uzyskaliśmy ciekawe odpowiedzi. Ponad 95 procent użytkowników odpowiedziało twierdząco na pytanie "Czy Polska powinna się oficjalnie ubiegać o odszkodowanie za zbrodnie i zniszczenia dokonane na jej obywatelach i mieniu przez Związek Sowiecki". Prawie 100% uważa, że Rosja nie rozliczyła się w odpowiedni sposób przed Polską ze zbrodni popełnionych w Katyniu.

Na pytanie "Czy wolność słowa jest wartością ważniejszą od prawdy historycznej?" niespełna 85 procent odpowiedziało, że prawda historyczna ma wartość nadrzędną.

Poniżej prezentujemy pełne wyniki ankiety: