Łagiewniki. Historia kultu Miłosierdzia Bożego

Łagiewniki. Historia kultu Miłosierdzia Bożego

Dodano: 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ul. Siostry Faustyny 3
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ul. Siostry Faustyny 3 Źródło: PAP / Dariusz Radzimierski
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce odwiedzane każdego roku przez tysiące pielgrzymów i wiernych. W klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach ostatnie lata życia spędziła święta siostra Faustyna Kowalska i tam też zmarła. To w Łagiewnikach pielęgnowane jest dziedzictwo, jakie Faustyna pozostawiła światu w swoim „Dzienniczku”.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach znajduje się słynący cudami obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Historia sanktuarium w Łagiewnikach

Klasztor w Łagiewnikach został ufundowany przez księcia Aleksandra Lubomirskiego pod koniec XIX wieku. Za pieniądze, jakie przekazał, zakupiono kilkanaście hektarów ziemi w podkrakowskiej wsi Łagiewniki. Budynek klasztoru został zaprojektowany przez inżyniera Karola Zarembę. Jest to budowla w stylu neogotyckim, którą przekazano Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Klasztor miał charakter zamknięty. Siostry oraz ich wychowanki wiodły uporządkowane życie – ich czas wypełniała modlitwa oraz praca. Praca miała nie tylko wartość wychowawczą, kształtującą charaktery, ale także była źródłem utrzymania. Siostry prowadziły m.in. pracownię introligatorską, uczyły się haftu i prowadziły gospodarstwo rolne. Na terenie klasztoru powstało też miejsce, gdzie przebywać mogły dziewczęta i kobiety „upadłe moralnie”, które pragnęły dokonać zmiany w swoim życiu.

W 1893 roku w klasztorze otwarty został nowicjat Zgromadzenia, który z przerwą na lata 1961-1971, działa do dzisiaj.

Eugeniusz Kazimirowski, Obraz Jezusa Miłosiernego, 1934 (fragment)

20 sierpnia 1891 roku kardynał Albin Dunajewski poświęcił kaplicę pw. świętego Józefa. Jej wnętrze wykończono w 1896 roku. Ołtarz został wykonany przez nieznanego rzeźbiarza z Przemyśla. We wnękach umieszczono zaś figurę Matki Bożej Miłosiernej, świętego Stanisława Kostki oraz Marii Magdaleny. W 1995 roku we wnęce okiennej umieszczono obraz świętej siostry Faustyny pędzla Heleny Tchórzewskiej.

Święta siostra Faustyna (Helena Kowalska) żyła w latach 1905-1938. Ostatnie lata swojego życia spędziła w łagiewnickim Klasztorze, gdzie zmarła po ciężkiej chorobie (długi czas chorowała na gruźlicę). Faustyna w swoim „Dzienniczku” pozostawiła orędzie, które w czasie widzeń przekazał jej Jezus Chrystus. Z Jego woli powstał także cudowny obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazmirowskiego według wskazówek świętej Faustyny.

W służbie ludziom

W czasie I wojny światowej na terenie klasztoru w Łagiewnikach otwarty został szpital dla chorych zakaźnie żołnierzy. Na klasztornej ziemi powstał także cmentarz dla zmarłych w wyniku chorób i ran żołnierzy.

Podczas II wojny światowej siostry pospieszyły z pomocą biednym i bezrobotnym mieszkańcom Krakowa i okolic. Klasztorna kuchnia wydawała dla nich obiady, a klasztorne mury przyjmowały uchodźców. W latach 1939-1945 do kaplicy świętego Józefa oraz do grobu świętej Faustyny pielgrzymować zaczęli wierni. Wśród nich był przyszły papież Jan Paweł II. Karol Wojtyła przez dłuższy czas modlił się w kaplicy niemal każdego dnia.

św. Siostra Faustyna Kowalska

7 marca 1943 roku ojciec Józef Andrasz, krakowski spowiednik siostry Faustyny, poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, który umieszczono w bocznym ołtarzu kaplicy świętego Józefa. Zainicjował on też nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, które odbywały się w trzecie niedziele miesiąca.

Klasztor w Łagiewnikach był miejscem kultu i coraz prężniej działający ośrodkiem propagowania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. W 1966 roku, dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły, doczesne szczątki siostry Faustyny przeniesione zostały z cmentarza do kaplicy.

W 1962 roku władze PRL odebrały siostrom większą część ziemi klasztornej. W rękach Zakonu pozostawiono tylko kaplicę, budynek klasztorny, cmentarz i część ogrodu. Sytuacja Zakonu zaczęła poprawiać się dopiero pod koniec lat 70.

W 1981 roku wydany został „Dzienniczek” siostry Faustyny. W kaplicy odmawiano uroczyście Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zapoczątkowano też Msze do Miłosierdzia Bożego. W 1985 roku metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski w pierwszą niedzielę po Wielkanocy wprowadził w diecezji święto Miłosierdzia.

Kaplica św. Józefa. Kraków-Łagiewniki

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego rozwijał się zwłaszcza po wydaniu przez papieża Jana Pawła II encykliki „Dives in misericordia”, a także po beatyfikowaniu siostry Faustyny Kowalskiej w roku 1993, a później (w roku 2000) jej kanonizacji.

W latach 1997 i 2002, w czasie swych pielgrzymek apostolskich do Polski, klasztor odwiedził papież Jan Paweł II. W roku 2006 – papież Benedykt XVI, a w roku 2016 – papież Franciszek.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Już w latach 80. XX wieku Zgromadzenie Zakonne zdecydowało o rozbudowie sanktuarium. Najpierw, w roku 1986, pod kaplicą, gdzie znajdował się obraz Jezusa Miłosiernego wybudowano kaplicę Męki Pańskiej. Dwa lata później wykonano ołtarz polowy, a w 1996 roku plenerowe stacje drogi krzyżowej. W 1992 roku kaplicę świętego Józefa przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Rozbudowywano także budynki klasztorne. Rozpoczęto też budowę nowej bazyliki. Główny projekt nowej części sanktuarium wykonał w latach 1997-1999 krakowski architekt Witold Cęckiewicz.

Bazylikę Miłosierdzia Bożego wybudowano w latach 1999-2002. 17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł II konsekrował nową bazylikę i zawierzył w niej cały świat Bożemu Miłosierdziu. W pobliżu bazyliki powstał też Dom Duszpasterski gotowy na przyjęcie pielgrzymów z całego świata.

W 2004 roku powstała przy bazylice Kaplica Wieczystej Adoracji oraz wieża widokowa.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach odwiedza każdego roku nawet 2 miliony wiernych.

Czytaj też:
Św. Siostra Faustyna Kowalska – święta na dziś
Czytaj też:
Via Dolorosa. Śladami Męki Chrystusa przez Jerozolimę
Czytaj też:
Kalwarie. Najpiękniejsze kalwarie w Polsce. Gdzie je znaleźć?