Bolesław Chrobry - twórca mocarstwa

Bolesław Chrobry - twórca mocarstwa

Dodano: 37
Zwycięzcy, odc. 4
Zwycięzcy, odc. 4
Chrobry stworzył regionalne mocarstwo, które było w stanie prowadzić zwycięskie walki ze wszystkimi sąsiadami i kształtować politykę w regionie. W czasie jego panowania powstała nazwa „Polska”.

„Wszystko wskazuje na to, że 30 lat rządów Mieszka to czas, gdy jego władztwo nie ma specjalnej nazwy. Jego władztwo występuje w dokumentach jako kraj Mieszka. Około roku tysięcznego pojawia się po raz pierwszy nazwa «Palenia», «Polenia» i «Polonia»” - wyjaśnia prof. Władysław Duczko.

Chrobry stworzył regionalne mocarstwo, które było w stanie pokonać Cesarstwo Niemieckie - jedno z najsilniejszych państw ówczesnej Europy. Cesarz Henryk II przez kilkanaście lat nie był w stanie zwyciężyć ostatecznie z Bolesławem Chrobrym. „Trzy wielkie wojny i praktycznie nic nie osiągnął. W końcu zmuszony był oddać Chrobremu w lenno Łużyce i Milsko - bardzo ważną marchię” - mówi prof. Władysław Duczko. Zaznacza również, że pokój w Budziszynie oznaczał, że państwo Chrobrego, w przeciwieństwie do Czech, nie stało się częścią niemieckiej Rzeszy.

Program „Zwycięzcy” prowadzi Piotr Dmitrowicz, jego gościem jest prof. Władysław Duczko, kierownik Katedry Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Kolejne odcinki można będzie zobaczyć na stronach zwyciezcy.dorzeczy.plsuperhistoria.pl/zwyciezcy.