Mury Karpackiej Troi sprzed 1300 lat zostaną odtworzone

Mury Karpackiej Troi sprzed 1300 lat zostaną odtworzone

Dodano: 
Skansen archeologiczny Karpacka Troja
Skansen archeologiczny Karpacka Troja Źródło: Wikimedia Commons
Wał obronny z VIII wieku zostanie zrekonstruowany w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy k. Jasła. Rekonstrukcja jest jednym z elementów polsko-słowackiego projektu, który jest dofinansowany ze środków unijnych.

„Liczący 45 metrów odcinek wałów będzie odtwarzany w sposób identyczny, jak budowano go 1300 lat temu. Będzie wykonany z drewna dębowego i ziemi. Podczas jego wznoszenia nie zostaną użyte gwoździe lub inne elementy metalowe” – informuje dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski.

Skansen w Trzcinicy jest oddziałem krośnieńskiego muzeum. Placówka w Krośnie wraz z muzeum w Preszowie na Słowacji rozpoczęła realizacje projektu „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”. Przedsięwzięcie powstaje w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020”.

Gancarski przypomniał, że dzięki współdziałaniu obu muzeów wytyczony zostanie także szlak archeologiczno-kulturowy z Trzcinicy do Hanuszowiec nad Toplą, z aplikacją mobilną.

„W Karpackiej Troi powstaną również rekonstrukcje m.in. wczesnośredniowiecznych obiektów tworzonego sektora hodowlanego, a także wiata edukacyjna i nowe miejsca parkingowe dla turystów. Z kolei w Hanuszowcach nad Toplą rozbudowany będzie istniejący tam park archeologiczny oraz przygotowana zostanie wystawa” – mówił dyrektor Muzeum Podkarpackiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,41 mln euro; 1,06 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycje w obu muzeach będą zakończone w październiku przyszłego roku. W latach 2014-20 na programy transgraniczne z udziałem Polski zaplanowano 820 mln euro; na współpracę polsko-słowacką 150 mln euro.

Skansen archeologiczny Karpacka Troja powstał w miejscu, gdzie w latach 90. ubiegłego wieku archeolodzy znaleźli ponad 160 tys. zabytkowych przedmiotów i obiektów. Zajmuje on powierzchnię 8 hektarów, można tam zobaczyć m.in. ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu.

Na początku epoki brązu w Trzcinicy zbudowano pierwszą osadę warowną. Otoczona była wałem z palisadą. W latach 2000-1650 przed Chrystusem mieszkała w niej ludność grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, pozostającej pod silnymi wpływami zakarpackimi.

Natomiast między 1650 a 1350 rokiem przed Chrystusem żyła tam ludność zakarpacka kultury Otomani-Fuzesabony o wysokim poziomie cywilizacyjnym.

Z kolei między VIII a XI wiekiem w Trzcinicy znajdował się centralny gród jednego z plemion, zamieszkujących w tamtym czasie Małopolskę. Prawdopodobnie został zniszczony w pożarze, u schyłku panowania Mieszka II.
Źródło: Nauka w Polsce PAP