QUIZ: Uczniowie Jezusa. Czy dobrze znasz Dwunastu Apostołów?

QUIZ: Uczniowie Jezusa. Czy dobrze znasz Dwunastu Apostołów?

Dodano: 3
El Greco, fragment obrazu „Pięćdziesiątnica”
El Greco, fragment obrazu „Pięćdziesiątnica”
Określenie Dwunastu Apostołów dotyczy dwunastu najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Do misji powołał ich osobiście Pan Jezus. Apostołowie towarzyszyli Mu przez kilka lat, byli świadkami dokonywanych przez Niego cudów. Dwunastu zostało wybranych do dalszego głoszenia Bożego Słowa.

O historii Dwunastu Apostołów opowiadają Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie. Czy dobrze znasz losy najbliższych uczniów Jezusa? Sprawdź, co wiesz.

QUIZ: Dwunastu Apostołów. Co o Nich wiesz?

QUIZ:
QUIZ: Uczniowie Jezusa. Czy dobrze znasz Dwunastu Apostołów?

Więcej:

Termin apostoł istniał jeszcze przed Chrystusem i odnosił się do proroków. Według teologa Johanna Auera, po niewoli babilońskiej, słowem tym określano również nauczycieli prawa wysyłanych przez króla.

W Nowym Testamencie termin apostoł przeszedł ewolucję. Jezus Chrystus nadał mu rangę tytułu, nazwy urzędu. Wcześniej oznaczał jedynie sprawowaną funkcję.

Jak podaje Pismo Święte Jezus Chrystus powołał dwunastu Apostołów, którzy zostali obdarzeni misją głoszenia Słowa Bożego. Liczba najbliższych uczniów Chrystusa nie jest przypadkowa. To nawiązanie do dwunastu synów patriarchy Izraela, którzy byli założycielami dwunastu pokoleń Ludu Wybranego. Dwunastu Apostołów miało odegrać podobną rolę w założonych przez Chrystusa Kościele powszechnym. Jezus nauczał Dwunastu przygotowując ich do misji, jaką mieli wypełnić. W Ewangelii wg. św. Mateusza widzimy, że Mistrz przekazał Apostołom tajemnice Królestwa (Mt 13, 11), uczył ich stosunku do praw żydowskich (Mt 15, 12) czy nierozerwalności małżeństwa.

Jezus Chrystus przekazał Apostołom władzę, a ich autorytet nie podlegał osądowi zgromadzenia. W pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł wskazuje kto jest jego Sędzią: A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią (1 Kor 4,2-4).

W Dziejach Apostolskich, ale też w listach św. Pawła Apostoła czytamy o tym, że Apostołowie byli tymi, którzy zakładali miejscowe kościoły, kierowali nimi, ustanawiali następców, a także strzegli depozytu wiary i tradycji.

Czytaj też:
12 Apostołów. Poznaj sylwetki najbliższych uczniów Pana Jezusa

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Najpiękniejsze klasztory. Sprawdź, czy poznasz wszystkie
Czytaj też:
QUIZ: Jan Paweł II. Jak dobrze znasz biografię świętego papieża?
Czytaj też:
QUIZ: Dopasuj obraz do autora. Sprawdź, czy znasz wszystkich!

Źródło: DoRzeczy.pl
 3