Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią”

Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią”

1
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią Źródło: DoRzeczy.pl
W ankiecie, która została przeprowadzona w okresie październik – grudzień 2020r. na stronie internetowej dorzeczy.pl. badaliśmy nie tylko opinię społeczeństwa na temat polskiej polityki historycznej czy ocenę polityki historycznej innych krajów, ale również wiedzę ogólną z tego zakresu.

Wyniki jasno pokazały, że nasz projekt jest potrzebny, aby edukować społeczeństwo z genezy powstania problemu oraz jakie środki prawne nasi obywatele mogą podjąć w związku z szeroko pojętą polonofobią.

Analizując wyniki ankiety możemy jasno widzimy, że aż 89% badanych uważa, że państwo polskie powinno prowadzić politykę historyczną.

Poniżej przedstawiamy pełne wyniki:

Czy państwo powinno prowadzić politykę historyczną?Czy państwo polskie prowadzi skuteczną politykę historyczną?Czy państwo polskie powinno bronić prawdy historycznej na temat Polski i Polaków niezależnie od konsekwencji na arenie międzynarodowej?Czy Izrael w instrumentalny sposób wykorzystuje w swojej polityce historycznej Holokaust?Czy sposób prowadzenia przez Izrael polityki historycznej może być dla Polski wzorem skuteczności?Czy Niemcom udało się dzięki swojej polityce historycznej zrzucić odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej na „nazistów”?Czy używanie w kontekście II wojny światowej słowa „naziści” zamiast „Niemcy” prowadzi do wypaczenia prawdy na temat  historii?Czy rosyjska polityka historyczna w sprawie udziału Związku Sowieckiego w II wojnie światowej skutecznie oddziałuje na międzynarodową opinię publiczną?Czy rosyjska polityka historyczna stanowi dużą przeszkodą w budowaniu relacji między Polską a Rosją?Gdzie odbył się w proces niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna?Jak nazywa się słynny izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu?Który kanclerz Niemiec wykonał historyczny gest uklęknięcia przed warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta?Gdzie w Niemczech istnieje pomnik polskich ofiar III Rzeszy?Kiedy Związek Sowiecki przyznał się do popełnienia Zbrodni Katyńskiej?Czy zasadnym jest stwierdzenie, że Armia Czerwona wyzwoliła w 1945 roku Europę Środkow-Wschodnią?

Źródło: DoRzeczy.pl