Rzeczpospolita babińska
  • Jacek KomudaAutor:Jacek Komuda

Rzeczpospolita babińska

Dodano: 1
Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Dwadzieścia kilometrów od Lublina, pod Bełżycami, leży wieś Babin, w której od końca XVI w. działała Rzeczpospolita Babińska, będąca jednym z pierwszych polskich towarzystw zabawowych i pierwowzorem kabaretu politycznego. Jej założycielami byli Stanisław Pszonka, sędzia lubelski, właściciel wsi, i Piotr Kaszowski.

Stanisław Sarnicki tak opisuje ich grupę, zwaną także babińczykami. „Wzorowali się na porządku i urządzeniach Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierali dla siebie: senat, biskupów, wojewodów, hetmanów, sekretarzy. Jeżeli ktoś mówił o rzeczach podniosłych, niemających związku z jego stanowiskiem, zostawał arcybiskupem babińskim; kto się jąkał, rzucał paradoksami lub prawił rzeczy niewiarygodne, tego mianowano mówcą lub kanclerzem. Chełpiącemu się z męstwa i odwagi przyznawano godność hetmana albo rycerza pasowanego. Kto celował w kłamstwach myśliwskich, zostawał łowczym. Nominacje wydawano albo zaraz na miejscu podczas wesołej zabawy, albo wysyłano później na piśmie, opatrzywszy pieczęcią woskową”.

Artykuł został opublikowany w 40/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 1