Blaski i cienie Rafała Lemkina
  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Blaski i cienie Rafała Lemkina

Dodano: 
Obelisk upamiętniający Rafała Lemkina w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie
Obelisk upamiętniający Rafała Lemkina w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie Źródło: Wikimedia Commons / Mateusz Opasiński, CC BY-SA 4.0
Kilkukrotnie kandydował do Nagrody Nobla, lecz umarł w biedzie.

Książka prof. Ryszarda Szawłowskiego wnikliwie omawia wieloletnią działalność polskiego prawnika – autora pojęcia „genocyd” – wiodącą do uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych 8 grudnia 1948 r. konwencji dotyczącej zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Biograf, który edycji swego bardzo solidnie udokumentowanego (pomimo skąpych archiwaliów i niedoboru świadków) dzieła niestety nie doczekał, demitologizuje to i owo, a nawet odkrywa nieetyczne zachowanie swego bohatera.

Całość dostępna jest w 41/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.