Ekspansja i finanse
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Ekspansja i finanse

Dodano: 
Jan Olbracht (autor nieznany), obraz z około 1645 roku
Jan Olbracht (autor nieznany), obraz z około 1645 roku Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Nikt nie zaprzeczy, że dynastia Jagiellonów miała rozmach.

Polityka dynastyczna zaprowadziła jej przedstawicieli na tron czeski i węgierski, co oznaczało, że w Europie powstał blok państw pozostających pod władzą jednego rodu. W porównaniu z Jagiellonami pod koniec XV w. posiadłości ich największych rywali, Habsburgów, wyglądały dość mizernie i nic w tej kwestii nie zmieniał fakt, że w ich rękach znajdowała się korona cesarska. Uprawnienia władców Niemiec były bowiem ograniczone i cesarze z rodu Habsburgów bardziej honorowo przewodniczyli królom, elektorom i książętom, niż rzeczywiście rządzili.

Cały felieton dostępny jest w 8/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.