QUIZ: Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?

QUIZ: Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?

Dodano: 2
Zamek w Bobolicach
Zamek w Bobolicach Źródło: fot. adobe stock
Zamki i pałace to chyba najchętniej odwiedzane zabytki. Odnowione lub świetnie zachowane przypominają dawne dzieje. Ruiny pobudzają wyobraźnię. Ich mury były świadkami niejednej niezwykłej historii.

Zamki i pałace stanowią w Polsce sporą część nieruchomych zabytków. Według Raportu o stanie zachowania zabytków w Polsce z roku 2017 do rejestru zabytków wpisanych jest 405 zamków oraz 3791 „obiektów rezydencjonalnych”, czyli pałaców i dworów.

„[Zamki –] w większości o rodowodzie średniowiecznym lub renesansowym, często przekształconych w okresie baroku lub w XIX w. Dużą część obiektów stanowią zamki książęce i rycerskie, ale również klasztorne, biskupie oraz rezydencje magnackie. W tej grupie mieszczą się jedne z najcenniejszych obiektów na terenie kraju, takie jak zamek na Wawelu (znajdujący się na terenie Starego Miasta w Krakowie figurującego na Liście światowego dziedzictwa UNESCO) oraz w Malborku (figurujący na Liście światowego dziedzictwa UNESCO)”.

QUIZ: pałace i zamki w Polsce.

QUIZ:
Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?

„Wpis do rejestru zabytków stanowi główne narzędzie prawne służące ochronie zasobu zabytkowego w Polsce. Rejestr ten został utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, i od blisko 90 lat funkcjonuje w oparciu o niezmienne zasady. Wpis danego obiektu do odpowiedniej księgi rejestru zabytków stanowi zwieńczenie procedury administracyjnej, w wyniku której wydawana jest decyzja administracyjna o jego wpisie do rejestru zabytków. Zasób rejestru nieustannie się zmienia, co wynika zarówno z wprowadzania do niego nowych obiektów spełniających definicję zabytku, jak i ze skreślania obiektów dotąd w nim się znajdujących, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się do dalszej ochrony konserwatorskiej”. - czytamy w Raporcie.

Czytaj też:
QUIZ: Polskie zabytki mniej znane. Czy rozpoznasz wszystkie?
Czytaj też:
Poznaj wszystkie! Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Źródło: DoRzeczy.pl / Narodowy Instytut Dziedzictwa: Raport o stanie zachowania zabytków w Polsce 2017. Zabytki wpisane do rejestru zabytków