Zaprzańcy czy kombinatorzy?

Zaprzańcy czy kombinatorzy?

Dodano: 
Dziedziniec kancelarii III Rzeszy. Architektem był Albert Speer
Dziedziniec kancelarii III Rzeszy. Architektem był Albert Speer Źródło: Wikimedia Commons
Tomasz Lenczewski | Czy polscy arystokraci i ziemianie, którzy pozostali po wrześniu 1939 r. na terenach wcielonych do III Rzeszy, byli zdrajcami? Temat ten do dziś pozostaje kontrowersyjny.

Stosunek okupacyjnych władz niemieckich zarówno do polskiego ziemiaństwa, jak i wszystkich grup inteligencji polskiej, zamieszkujących tereny wcielone do Rzeszy, był od początku zdecydowanie wrogi. Już w pierwszych tygodniach okupacji doszło do masowych prześladowań na terenie Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wśród ofiar byli przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach lub zamordowani w więziennych katowniach. Większość ziemian wyrzucono z ich siedzib, zamknięto w obozach przejściowych i ostatecznie deportowano do Generalnej Guberni. Zamysł eksterminacji tej części inteligencji polskiej potwierdził jesienią 1940 r. sam Adolf Hitler słowami: „Nie wolno wam zapominać, że polskie ziemiaństwo nie powinno dalej istnieć, i choć może się to wydać okrutne, musi być doszczętnie zlikwidowane.”...

Artykuł został opublikowany w 15/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl