Rzeczpospolita Trojga Narodów. Dlaczego nie udało się dogadać z Kozakami?
  • Piotr ZychowiczAutor:Piotr Zychowicz

Rzeczpospolita Trojga Narodów. Dlaczego nie udało się dogadać z Kozakami?

Dodano: 2
Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem
Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem Źródło: Wikimedia Commons
Ugoda hadziacka tworzyła mocarstwo: unię Litwy, Korony i Rusi. Ta dziejowa szansa została zmarnowana.

Dnia 22 maja roku Pańskiego 1659 o godz. 9.30 rozdzwoniły się wszystkie dzwony w Warszawie. Oznajmiły wszem wobec o rozpoczęciu uroczystego posiedzenia połączonych izb parlamentu w obecności Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza.

Okazja była doniosła. A chwila dziejowa. Parlament Rzeczypospolitej Obojga Narodów miał ratyfikować postanowienia ugody hadziackiej. Czyli stworzyć nowe państwo: unię Korony, Litwy i Rusi. Sala pękała w szwach. W centralnym punkcie ustawiono ołtarz z Pismem Świętym i krucyfiksem, na które mieli przysięgać król oraz dostojnicy Rzeczypospolitej. Prymas, biskupi, hetmani, magnaci, senatorowie i posłowie. Pułkownicy pułków kozackich i Siczy Zaporoskiej.

Sala tonęła w złocie i szkarłatach. Po zapierającej dech w piersiach ceremonii odprawiono uroczystą Mszę Świętą i odśpiewano „Te Deum Laudamus”. Rosły w górę serca patriotów, zadrżeli ze strachu wrogowie królestwa. Oto bowiem parlament powołał do życia Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Narodziło się Imperium Magnum.

Artykuł został opublikowany w 5/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 2