Między Polską a Rosją

Między Polską a Rosją

Dodano: 
Józef Brandt, Obóz Zaporożców
Józef Brandt, Obóz Zaporożców Źródło: Wikimedia Commons
Wojny kozackie stały się jedną z przyczyn upadku Rzeczpospolitej. Na tym konflikcie korzystała tylko Moskwa.

PIOTR ZYCHOWICZ: Rusini czy Ukraińcy?

PROF. GRZEGORZ MOTYKA: Najlepiej będzie to ująć tak: Rusini łamani przez Ukraińcy. Czyli Rusini/Ukraińcy. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to okaże się, że Ukraina jest naszym sąsiadem od tysiąca lat. Początek państwowości polskiej wiążemy bowiem z chrztem w 966 r., a Ruś Kijowska przyjęła chrzest w 988 r. To ten moment historyczny Ukraińcy uważają za swój początek.

Nie tylko oni.

Tak, o to jest wielki spór z Rosją, bo Rosjanie również odwołują się do tego fragmentu historii. Uznają, że średniowiecznego państwa księcia Włodzimierza Wielkiego nie tworzyli żadni Ukraińcy. To byli Rusini/Rosjanie. A co za tym idzie, Ruś Kijowska była kolebką współczesnej Federacji Rosyjskiej.

Artykuł został opublikowany w 5/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

Rozmawiał: Piotr Zychowicz
 0