Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości

Pilaszkowice, wieś wielkiej miłości

Dodano: 
Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło:PAP / Grzegorz Michałowski
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Pilaszkowice koło Krasnegostawu (obecnie Pilaszkowice Pierwsze) to wieś znana z romantycznej miłości Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, wówczas już Zamoyskiej.
Kawaler Sobieski bowiem spędzał tutaj wiele czasu, chcąc przebywać blisko mieszkającej w Zamościu ukochanej, zamężnej z Janem Sobiepanem Zamoyskim. Pilaszkowice znalazły się w rękach Sobieskich w XVI w., a historia ich właścicieli jest zawiła. Była to królewszczyzna, wymieniana w źródłach w 1339 r., później prawdopodobnie opustoszała lub zniszczona, ponieważ w 1425 r. król Władysław Jagiełło nakazał Piotrowi z Dominowa osadzenie tutaj wsi na prawie magdeburskim. W XVI w. królewszczyzna drogą zamiany przeszła w ręce Jana Tęczyńskiego, wojewody sandomierskiego. Jednak nowy właściciel niedługo zarządzał włością – ok. 1526 r. drogą kolejnego zastawu oddał ją w ręce Sebastiana Sobieskiego, a w 1530 r. król Zygmunt Stary zamienił zastaw na dożywocie.

Ostatecznie pod koniec XVI w. Marek Sobieski, zasłużony żołnierz i harcerz Stefana Batorego, otrzymał od sejmu Pilaszkowice jako dobra dziedziczne. Weszły one później w skład rozległych dóbr Sobieskich, rozciągających się aż na ziemie Rusi Czerwonej.

Całość dostępna jest w 43/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda