Dinozaury na Mazowszu. Unikatowe w skali świata odkrycie polskich geologów

Dinozaury na Mazowszu. Unikatowe w skali świata odkrycie polskich geologów

Dodano: 12
Trop dinozaura - odkrycie w Borkowicach
Trop dinozaura - odkrycie w Borkowicach Źródło: PIG - PIB; G. Niedźwiedzki
W poniedziałek 13 grudnia PIG – PIB poinformował o odkryciu w Borkowicach na Mazowszu śladów nawet kilkuset dinozaurów. Znalezisko ma wartość porównywalną z największymi tego typu stanowiskami na świecie. Odkrycia dokonali prof. Grzegorz Pieńkowski i dr Grzegorz Niedźwiedzki.

Latem 2021 roku dwaj naukowcy: geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski oraz dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji odkryli na płytach dolnojurajskich piaskowców w kamieniołomie w Borkowicach liczne zachowane tropy dinozaurów drapieżnych i roślinożernych.

Są to najlepiej zachowane tropy z dotychczas odkrytych w Polsce. Jak podkreśla PIG – PIB: „Znaleziska tropów wskazują na złożony zespół faunistyczny dinozaurów zamieszkujący ten obszar około 200 milionów lat temu (…) Według odkrywców fauna dinozaurów z Borkowic należy do jednej z najbogatszych odnotowanych w osadach dolnojurajskich na świecie”. Badacze są również zdania, że „jakością zachowania [tropy] dorównują (…) najlepszym znanym odkryciom z Grenlandii, Ameryki Północnej, Afryki Południowej czy Chin”.

Ściana wyrobiska kopalni w Borkowicach. Warstwa z tropami dinozaurów występuje w spągu wyrobiska

W Borkowicach zabezpieczono, jak dotąd, kilkaset tropów, które należą do co najmniej siedmiu gatunków dinozaurów. W większości są to trójwymiarowe, naturalne odlewy stóp dinozaurów, na których utrwalone zostały detale nawet tak drobne jak łuski na ich skórze.

W kamieniołomie w Borkowicach odkryto ponadto, obok tropów dinozaurów, także ich kości. Są to kości zachowane w formie pustek czy odlewów w piaskowcach. Zdaniem naukowców są to bardzo cenne okazy, które pozwalają znacząco wzbogacić wiedzę na temat „różnorodności borkowickiego świata dinozaurów”.

Tropy dinozaurów znalezione w kamieniołomie w Borkowicach

Oprócz kości dinozaurów znaleziono ponadto także szczątki innych zwierząt lądowych oraz szczątki ryb.

Dr Grzegorz Niedźwiecki podkreśla, że „W śladach pozostawionych przez dinozaury można odczytać ich zachowanie i zwyczaje. I tak w Borkowicach mamy ślady pozostawione przez dinozaury biegnące, płynące, odpoczywające i siedzące na błotnistym osadzie oraz wiele enigmatycznych biogenicznych struktur, zapewne związanych z różnorodnymi aktywnościami życiowymi bytujących tam dinozaurów (np. ślady żerowania czy grzebania w osadzie). Znaleziska tropów wskazują na wyjątkowo złożony zespół faunistyczny zamieszkujący ten obszar”.

Tropy dinozaurów odkryte w Borkowicach na Mazowszu

PIG – PIB planuje kontynuować pracę na stanowisku w Borkowicach i dąży do objęcia go ochroną. Aby było to możliwe potrzebna jest współpraca ze strony miejscowego samorządu, Lasów Państwowych oraz właściciela firmy, która użytkuje złoże.

PIG – PIB zaznacza, że znaleziska w Borkowicach „reprezentują najwyższe walory nie tylko naukowe, ale także wystawienniczo-muzealne. Ze względu na bezcenne znaleziska paleontologiczne, wspomniana odkrywka powinna zostać wyłączona z projektu rekultywacji w kierunku rolniczym i leśnym i tymczasowo zabezpieczona. W przyszłości powinno powstać tu geostanowisko / rezerwat geologiczny oraz muzeum / centrum edukacyjne prezentujące odkryte tropy, kości oraz środowisko, w jakim żyły dinozaury”.

Prace w Borkowicach prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Geologa Kraju i zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wspomagane przez Swedish Research Council.

Czytaj też:
Pierwszy przypadek dżumy w dziejach. Niezwykłe odkrycie na terenie Łotwy
Czytaj też:
Göbekli Tepe. Tajemnica, która wywraca wiedzę na temat dziejów człowieka
Czytaj też:
Przedmiot kultu czy pożądania? Paleolityczne Wenus

Źródło: DoRzeczy.pl / pgi.gov.pl