Lwy i gladiatorzy
  • Piotr ZychowiczAutor:Piotr Zychowicz

Lwy i gladiatorzy

Dodano: 
Persenkówka 1918, mal. Stanisław Batowski Kaczor
Persenkówka 1918, mal. Stanisław Batowski Kaczor Źródło:Wikimedia Commons / Maciej Szczepańczyk, Mathiasrex, CC BY-SA 4.0
Polacy i Ukraińcy przez trzy dekady toczyli zacięty spór o terytoria. Koniec konfliktowi położył Józef Stalin.

Napisałem nową książkę! Tytuł mówi wszystko: „Ukraińcy”. To kolejny tom cyklu „Opowieści niepoprawne politycznie”, w ramach którego przedstawiam losy narodów, których historia w dramatyczny sposób splotła się z historią Polski i Polaków. Tym razem padło na naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

Jedną z głównych osi książki jest niezwykle krwawy, zacięty konflikt, który w pierwszej połowie XX w. podzielił dwa – używając określenia Henryka Sienkiewicza – narody pobratymcze. Mowa oczywiście o Polakach i Ukraińcach.

Konflikt ten nie był czymś wyjątkowym. Był odsłoną większego dziejowego dramatu, który na zawsze zmienił oblicze Europy Środkowo-Wschodniej i wytyczył nowe granice w naszej części świata. Mowa oczywiście o zmierzchu starego, konserwatywnego ładu i narodzinach nowoczesnych narodów.

Gdy w latach 1917–1918 upadły wielonarodowe imperia Romanowów, Hohenzollernów i Habsburgów, wybiła godzina nacjonalistów. Młode nacje Europy na gruzach starego świata przystąpiły energicznie do budowy państw narodowych. Ponieważ ludzie różnych języków i wyznań mieszkali obok siebie na tych samych terytoriach, natychmiast wybuchły niezwykle zaciekłe, mordercze konflikty.

Artykuł został opublikowany w 12/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.