QUIZ: Sąsiedzi Polski. Co wiesz o krajach, z którymi graniczymy?

QUIZ: Sąsiedzi Polski. Co wiesz o krajach, z którymi graniczymy?

Dodano: 2
Granica polsko-czeska
Granica polsko-czeska Źródło: Wikimedia Commons / Ondřej Žváček, CC BY-SA 2.5
Jak dobrze znasz sąsiadów Polski? Czy kraje, z którymi graniczymy nie mają przed Tobą tajemnic? Jak dobrze orientujesz się w ich historii oraz ich relacjach z Polską?

Polska graniczy z siedmioma państwami. Relacje z niektórymi uchodzą za strategiczne – o tych państwach bardzo często mówi się w mediach. Inni nasi sąsiedzi są natomiast niemal w ogóle nieznani. Rzadko się o nich wspomina, a państwo polskie – pomimo, że kraje te leżą tak blisko nas – nie utrzymuje z nimi ożywionych relacji, co oczywiście ma też różne przyczyny.

Czy dobrze znasz państwa, z którymi graniczy Rzeczpospolita? Co wiesz o ich historii i naszych wspólnych dziejach?

QUIZ: Sąsiedzi Polski. Co wiesz o państwach graniczących z Polską?

QUIZ:
Sąsiedzi Polski. Co wiesz o krajach, z którymi graniczymy?

Więcej:

Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny - polski sojusznik, wróg Moskwy

Jest uważany za jednego z największych ukraińskich dowódców wojskowych. Kozak, ataman, wróg Moskwy i Turcji około 1598 roku wstąpił do armii zaporoskiej. Wówczas była to w głównej mierze armia najemna. Wiadomo, że Sahajdaczny spędził wśród Kozaków wiele lat, zdobywając ich szacunek i zyskując autorytet dzięki swojej odwadze i inteligencji. Podobno to wówczas otrzymał przydomek „Sahajdaczny”.

Konaszewicz-Sahajdaczny brał udział w wyprawie mołdawskiej zorganizowanej przez Jana Zamoyskiego, a później w wojnie polsko-szwedzkiej o Inflanty. W dalszych latach uczestniczył w kolejnych wyprawach kozackich i walczył z Turkami oraz Tatarami.

Sahajdacznemu przypisuje się dowodzenie kampanią wojenną na Warnę, kiedy Kozacy zdobyli twierdzę, która wcześniej była uważana za niezdobytą. Szturm na Warnę zakończył się zniszczeniem wszystkich fortyfikacji przybrzeżnych i statków osmańskich. Kozacy zdobyli wiele łupów i 10 osmańskich statków wyładowanych towarami.

W 1607 roku Kozacy przeprowadzili wielką kampanię przeciwko Chanatowi Krymskiemu, podczas której zdobyli i spalili Perekop i Oczaków. Kolejne lata przynosiły dalsze sukcesy wojsk kozackich.

W lutym 1615 roku Konaszewicz był już wpływowym kozackim dowódcą, który miał pod swoimi rozkazami oddział liczący nawet 3 tysiące Kozaków. Na początku lipca 1616 roku Konaszewicz-Sahajdaczny ogłoszony został hetmanem armii zaporoskiej.

Czytaj też:
Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny. Kozak, sojusznik Polski, wróg Moskwy

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Kto to powiedział? Znane cytaty i aforyzmy
Czytaj też:
QUIZ: Języki urzędowe świata. Trudny test. Zmierzysz się?
Czytaj też:
QUIZ: Słynne pomniki i monumenty. Rozpoznasz wszystkie?