Porfir, gladius, skene.
Co znaczą te i inne powszechne w starożytności słowa?

Twój wynik:

1 / 15 Styl dorycki dotyczył:

Ubioru
Architektury
Muzyki

2 / 15 Hoplita to:

Ciężkozbrojny piechur
Mieszkaniec Hoplitanos
Rodzaj broni

3 / 15 W greckim teatrze SKENE to coś w rodzaju dzisiejszej:

Sceny
Widowni
Garderoby

4 / 15 Główny plac w miastach rzymskich nazywał się:

Agora
Orchestron
Forum

5 / 15 Co oznacza słowo "porfirogeneta"?

Niewolnika wydobywającego porfir
Chorego na porfirię
Urodzonego w purpurze

6 / 15 Co to gladius?

Rodzaj łuku
Krótki miecz
Duża tarcza

7 / 15 Diadochowie to:

Zarządcy pałacu w czasach królów Rzymu
Kapłani za panowania Aszurbanipala
Dowódcy w armii Aleksandra Wielkiego

8 / 15 Edyl to:

Podatek pobierany przez faraonów
Urzędnik w miastach rzymskich
Grecki sędzia

9 / 15 Agoge oznacza:

System wychowawczy pochodzący ze Sparty
Trybunał wojenny złożony ze Spartiatów
Najważniejsze miejsce spotkań władzy Sparty z ludem

10 / 15 Basileus to:

Wejście do pałacu
Tytuł cesarski
Największy kościół w państwie

11 / 15 Ur to:

Miasto
Państwo
Kraina geograficzna

12 / 15 Kim byli heloci?

Jedną z warstw społecznych w Sparcie
Opiekunami świątyni Hefajstosa
Żołnierzami najemnymi

13 / 15 Liczba mnoga słowa "polis" to:

Polisis
Polis
Poleis

14 / 15 Chlamida to:

Grecki ubiór męski
Powóz konny
Moneta mezopotamska

15 / 15 Westalka to:

Toga
Nieduża łódź
Kapłanka