Starożytność: połącz twórcę i jego dzieło.
To nie będzie łatwe

Powszechnie znani artyści, myśliciele, uczeni. Czy znasz ich osiągniecia i wiesz, czego dokonali? Spróbuj połączyć twórców z ich największymi dziełami.
Twój wynik:

1 / 14 Anaksymander napisał:

"O naturze"
"O naturze bogów"
"O naturze człowieka"

2 / 14 Teoria zmienności ("Wszystko płynie") to koncepcja:

Pittakosa
Solona
Heraklita

3 / 14 Którego dzieła NIE napisał św. Augustyn z Hippony?

"Wyznania"
"Państwo Boże"
"O nawróceniu"

4 / 14 Chares z Lindos był twórcą:

Nike z Samotraki
Kolosa z Rodos
Mauzoleum w Halikarnasie

5 / 14 "Topiki" to dzieło przypisywane:

Sokratesowi
Platonowi
Arystotelesowi

6 / 14 Twórcą epikureizmu (nurtu w filozofii greckiej) był:

Epikur
Perdikkas
Leoniusz

7 / 14 "Rozmyślania" to praca:

Septymiusza Sewera
Marka Aureliusza
Oktawiana Augusta

8 / 14 Kto wyróżnił w człowieku cztery różne temperamenty, "humory" (płyny ustrojowe)?

Hipokrates
Bias z Prieny
Demetriusz

9 / 14 "Kriton" to praca:

Platona
Protagorasa
Sokratesa

10 / 14 Euklides z Aleksandrii był:

Filozofem
Matematykiem
Rzeźbiarzem

11 / 14 Filipiki to mowy autorstwa:

Aleksandra Macedońskiego
Gnejusza Pompejusza
Cycerona

12 / 14 Stoik, piewca nurtu zwanego heroiczną etyką to:

Katon Starszy
Seneka Młodszy
Julian Apostata

13 / 14 Zasada dźwigni ("Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”) to koncepcja:

Archimedesa
Hierona
Polibiusza

14 / 14 "Życie Konstantyna" to panegiryk na część Konstantyna Wielkiego autorstwa:

Tertuliana
Euzebiusza z Cezarei
Orygenesa