Z najnowszych dziejów Polski.
Pamiętasz te wydarzenia?

Pierwsze częściowo wolne wybory, wejście Polski do NATO, śmierć Jana Pawła II, katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Te wydarzenia to kamienie milowe w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny. Czy pamiętasz dobrze te i inne wydarzenia?
Twój wynik:

1 / 15 W którym roku Polska została przyjęta do NATO?

1999
2000
2001

2 / 15 Kto został pierwszym premierem po wyborach w 1989 r.?

Czesław Kiszczak
Tadeusz Mazowiecki
Hanna Suchocka

3 / 15 W 2008 r. Polska przyjęła:

Traktat z Maastricht
Traktat Lizboński
Kartę Narodów Zjednoczonych

4 / 15 Rzecznik praw dziecka został powołany po raz pierwszy w roku:

1989
1997
2000

5 / 15 Kiedy Polska weszła do układu z Schengen ?

W 2004 r.
W 2005 r.
W 2007 r.

6 / 15 Kto wypowiedział słynne słowa: "Panowie, policzmy głosy"?

Donald Tusk
Waldemar Pawlak
Lech Wałęsa

7 / 15 Z jakimi wydarzeniami związany był wspomniany wcześniej cytat?

Wyborami do Senatu z 1989 roku
Wyborem Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta
Obaleniem rządu Jana Olszewskiego

8 / 15 Ile kobiet sprawowało funkcję premiera po 1989 r. w Polsce?

1
2
3

9 / 15 Który Polak sprawował ostatnio funkcję przewodniczącego OBWE?

Mateusz Morawiecki
Zbigniew Rau
Patryk Jaki

10 / 15 Kto był pierwszym rzecznikiem prawo obywatelskich?

Marek Piechowiak
Andrzej Zoll
Ewa Łętowska

11 / 15 Od kiedy Polacy mogą podróżować do USA bez wiz?

Od 1997 r.
Od 2007 r.
Od 2019 r.

12 / 15 W którym roku Lech Kaczyński został prezydentem Polski?

2005
2006
2007

13 / 15 Ostatnia wizyta Jana Pawła II w Polsce miała miejsce w roku:

1999
2002
2004

14 / 15 Jak nazywał się dokument przyjęty w 1992 r., regulujący stosunki między władzą ustawodawczą i wykonawczą?

Porozumienie Wrześniowe
Ustawa zasadnicza
Mała Konstytucja

15 / 15 Kto został premierem po Janie Olszewskim?

Hanna Suchocka
Waldemar Pawlak
Józef Oleksy