QUIZ: Heraldyka - łatwy test o polskich herbach. Wiesz, kto je nosił?

QUIZ: Heraldyka - łatwy test o polskich herbach. Wiesz, kto je nosił?

Dodano: 
Wizerunki herbów w Hyghalmen Roll z 1485 roku
Wizerunki herbów w Hyghalmen Roll z 1485 rokuŹródło:Wikimedia Commons
Choć już od ponad stu lat nie posługujemy się na co dzień herbami, to heraldyka jest dziedziną historii, która wciąż wywołuje żywe zainteresowanie. Czy wiesz, jakimi herbami posługiwały się słynne postaci z naszej historii?

Heraldyka to to jedna z dziedzin należących do nauk pomocniczych historii. Heraldyka zajmuje się badaniem herbów, ich historią, genezą oraz śledzeniem odmian, jakie z czasem pojawiały się w nawiązaniu do najstarszych znaków herbowych.

Ustrój stanowy w Polsce, a tym samym tytuły szlacheckie i herby, zostały zniesione przez Konstytucję marcową z 1921 roku. W artykule 96. zapisano: „Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich”.

QUIZ: Interesujesz się heraldyką? Ten test nie sprawi Ci trudności

QUIZ:
"Herbarz polski". Czy wiesz, kto nosił te herby?

Więcej:

Polskie barwy narodowe

Szesnastowieczny kronikarz Marcin Bielski pisał o legendarnym założycielu państwa polskiego, Lechu: „na chorągwiach swych kazał kłaść orła białego za herb, a od tego czasu to Królestwo Polskie tego klejnotu używa”. Opowieść ta, jak inne związane z początkami naszego państwa, należą do opowieści baśniowych. Faktem jest jednak, że już w czasach dynastii Piastów orzeł był symbolem Polski. Używał go Kazimierz Sprawiedliwy pod koniec XII wieku (pisał o tym Wincenty Kadłubek) oraz król Przemysł II – orzeł znalazł się na jego pieczęci majestatycznej.

W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów chorągiew królewska składała się z trzech pasów: czerwonego, białego i czerwonego. Na nich umieszczony był herb zawierający dwa godła: Orła Białego i Pogoń – symbole Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na chorągwi umieszczano ponadto herb rodowy aktualnie panującego króla.

Biało-czerwone barwy jako symbol wszystkich Polaków pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1792 roku w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kobiety ubrały wówczas białe suknie i przepasały się czerwonymi szarfami, a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy.

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego obradujący podczas powstania listopadowego, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Czytaj też:
Jak wygląda polska flaga? Flaga, bandera, chorągiew - czym się różnią?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Połącz tytuł lektury z jej autorem. Pamiętasz je wszystkie?
Czytaj też:
QUIZ: Połącz datę z wydarzeniem. Nie pomylisz się?
Czytaj też:
QUIZ: Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Wyboista droga do niepodległości

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl