Żołnierze jak malowani – mundury epoki napoleońskiej

Żołnierze jak malowani – mundury epoki napoleońskiej

Dodano: 
Piechota Księstwa Warszawskiego
Piechota Księstwa Warszawskiego Źródło:Wikimedia Commons
Michał Mackiewicz || Choć niektórzy historycy krytykowali kosztowny, wręcz karykaturalny przepych mundurowy, to znaczenie praktyczne kolorowych uniformów było niebagatelne.

Przy braku technicznych środków łączności ich barwa stanowiła istotny element ówczesnego systemu komunikacji, a znajomość rozmaitych niuansów była obowiązkiem gońców, łączników, adiutantów i dowódców. Nie chodziło tylko o identyfikację swój/obcy (krój mundurów był podobny we wszystkich armiach), lecz także o sprawne uszykowanie poszczególnych jednostek do bitwy i możliwość manewrowania nimi. Dowodzący obserwował przez perspektywę teren zmagań, rozpoznawał poszczególne dywizje po barwie mundurów i wysyłał łączników.

Artykuł został opublikowany w 11/2023 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.