Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2021 – II półrocze

Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2021 – II półrocze

Dodano: 
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią Źródło: DoRzeczy.pl
Ankieta została przeprowadzona w grudniu 2021r. na stronie internetowej dorzeczy.pl. Sprawdzała ona wiedzę zawartą w dodatkach, które zostały opublikowane w 2021r.

W ankiecie sprawdzaliśmy również zdanie naszych czytelników oraz odbiorców na temat „polonofobii”. Zauważamy, iż wiedza naszych czytelników dzięki naszym dodatkom jest coraz większa, jak również świadomość polityki historycznej oraz walki o dobre imię narodu polskiego.

Nasi czytelnicy aż w 82 procentach uznali, ze fraza „polskie obozy śmierci” jest kłamstwem oświęcimskim. Podobna liczba uważa, iż powinno istnieć prawo, które będzie pozwalało na pozwanie mediów zagranicznych przed sądem w Polsce.

Przedstawiamy pełne wyniki ankiety.

Czy Polska powinna interweniować w każdym przypadku,  gdy zagraniczne media stosują w swoich publikacjach i innych materiałach zwrot „polskie obozy śmierci”?Jaka strategia jest najlepsza, jeżeli chodzi o walkę z mediami, które stosują w swoich publikacjach i innych materiałach zwrot „polskie obozy śmierci”?Czy powinien istnieć specjalny mechanizm prawny dający Polakom możliwość pozwania przed sądem w Polsce mediów działających w innych państwach UE, które stosują kłamliwą frazę o „polskich obozach śmierci”?Czy prawo międzynarodowe może być skutecznym narzędziem walki o prawdę historyczną?Czy prawo międzynarodowe uznaje przedawnienie roszczeń o odszkodowanie z tytułu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości?Jak zakończyła się sprawa Karola Tendery, byłego więźnia nazistowskich obozów koncentracyjnych, który wytoczył niemieckiej telewizji proces za nazwanie KL Majdanek i KL Auschwitz „polskimi obozami zagłady”?Czym był pakt Pakt Ribbentrop-Mołotow?Czy społeczeństwa państw zachodnich rozumieją w wystarczającym stopniu, że Polska była w czasie II wojny światowej ofiarą dwóch totalitaryzmów?Czy zasadnym jest stwierdzenie, że Związek Sowiecki wyzwolił w 1945 roku Polskę?Czy fraza „polskie obozy śmierci” powinna być uznawana za część „kłamstwa oświęcimskiego”?Art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej penalizuje publiczne zaprzeczanie zbrodniom:Czy w polskim prawie potrzebny jest przepis wprost penalizujący przypisywanie Polakom odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za Holokaust?Czy obecnie w Polsce negowanie Holokaustu jest zjawiskiem o niepokojąco dużej skali?Jaką maksymalną karę przewiduje rosyjski kodeks karny za „rozpowszechnianie fałszywych informacji o roli Związku Sowieckiego w II wojnie światowej”?Według artykułu 133 polskiego kodeksu karnego „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jak ocenia Pani/Pan taki przepis?

Źródło: DoRzeczy.pl