21 września 1944. Powstańcy walczą o Przyczółek Czerniakowski, utrzymują pozycje w Śródmieściu

21 września 1944. Powstańcy walczą o  Przyczółek Czerniakowski, utrzymują pozycje w Śródmieściu

Dodano: 6
Powstanie Warszawskie dzień po dniu
Powstanie Warszawskie dzień po dniu Źródło: Wikimedia Commons / Powstanie warszawskie / Źródło: Wikimedia Commons/DoRzeczy.pl
W czwartek 21 września, trwa nieprzerwany napór oddziałów niemieckich na Przyczółek Czerniakowski, gdzie Powstańcy pod dowództwem kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego”, wraz z żołnierzami 1. Armii WP pod dowództwem mjr. Stanisława Łatyszonka utrzymują już tylko skrawek wybrzeża.

W zachodniej części Śródmieścia udaje się odeprzeć niemieckie natarcie na fabrykę Bormana przy ul. Towarowej. Powstańcy niszczą barykadę nieprzyjacielską na rogu Al. Jerozolimskich i Brackiej.

Na Żoliborzu niemieckie natarcie na Kępę Potocką likwiduje desant 6. Pułku Piechoty. Niedobitki desantu ewakuują się na prawy brzeg Wisły. Nieświadome tego faktu oddziały powstańcze o świcie atakują Marymont. Docierają do ul. Promyka, oczekując żołnierzy 6. PP, mających przebić się zza rzeki. Osamotnieni, żołnierze AK wycofują się, niszcząc uprzednio umocnienia zdobytych stanowisk niemieckich.

Tak sytuację na Żoliborzu i Marymoncie wspominała 18-letnia w czasie Powstania Marta Jurowska: „...Głównymi punktami oporu na Marymoncie były: Szkoła Gazowa, Olejarnia, szkoła na Kolektorskiej, „Blaszanka”. W końcu sierpnia Marymont został spalony. Ludność częściowo wymordowano, reszta uciekła na Żoliborz, gdzie zamieszkała w dawnych fortach w Parku Żeromskiego (Plac Wilsona)”.

„...Po zajęciu Bielan przez nieprzyjaciela, połowa domków została spalona. Pozostałe domy porabowali Ukraińcy. Ludności nie usunięto. Częste łapanki mężczyzn i młodych kobiet..." – wspomina dalej kobieta.

Fragment "Biuletynu Informacyjnego" z 21 września 1944 roku.

Tekst powstał na podstawie materiałów z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Źródło: DoRzeczy.pl / Muzeum Powstania Warszawskiego/1944.pl/Zbrodnia Niemiecka w Warszawie 1944 r. (WYDAWNICTWO INSTYTUTU ZACHODNIEGO POZNAŃ)/sppw1944.org/pwpw.pl