Mikołaj Kopernik.
Fakty i mity z życia astronoma.
Zmierzysz się z nimi?

Mikołaj Kopernik to jeden z najważniejszych naukowców w dziejach Polski i świata. To on „ruszył Ziemię” i „zatrzymał Słońce”. Co wiesz o największym polskim astronomie? Zmierz się z faktami i mitami na temat życia Kopernika!
Twój wynik:

1 / 15 Jaki tytuł nosi najsłynniejsze dzieło Mikołaja Kopernika?

O obrotach stref słonecznych
O obrotach stref niemieckich
O obrotach sfer niebieskich

2 / 15 W jakim mieście urodził się Kopernik?

We Fromborku
W Toruniu
W Królewcu

3 / 15 Jaki tytuł nosi obraz Jana Matejki ukazujący Mikołaja Kopernika?

Jaki tytuł nosi obraz Jana Matejki ukazujący Mikołaja Kopernika?
Źródło: Wikimedia Commons
Rozumienie Świata
Rozmowa z Bogiem
Objawienie

4 / 15 Kopernik przez większość życia był kanonikiem przy katedrze w:

Toruniu
Wrocławiu
Fromborku

5 / 15 Gdzie NIE studiował Kopernik:

W Padwie
W Krakowie
W Weronie

6 / 15 Mapę którego regionu wykonał Mikołaj Kopernik?

Wielkopolski
Warmii i Mazur
Mazowsza

7 / 15 Komu Kopernik zawdzięczał swoją karierę i możliwość studiów?

Ojcu
Bratu
Wujowi
Jego wujem (bratem matki) był biskup Łukasz Watzenrode, który objął rodzinę opieką, kiedy zmarł ojciec Mikołaja.

8 / 15 Czy Mikołaj Kopernik był księdzem?

Tak
Nie
Mikołaj Kopernik miał wyłącznie święcenia niższe, a więc nie był księdzem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Święcenia wyglądały wówczas inaczej, niż obecnie. Kopernik księdzem nie był, lecz jeśli nawet otrzymał święcenia subdiakonatu, to obowiązywał go celibat i był zobowiązany do modlitwy brewiarzowej. Do bycia kanonikiem nie trzeba było mieć święceń kapłańskich. Kanonik był kimś w rodzaju administratora dóbr.

9 / 15 Mikołaj Kopernik był jednym z dowodzących obroną Olsztyna podczas walk z:

Krzyżakami
Szwecją
Rosją

10 / 15 Czy Mikołaj Kopernik był lekarzem i zajmował się zawodowo medycyną?

Tak
Nie

11 / 15 Gdzie znajduje się widoczny na zdjęciu pomnik Kopernika?

Gdzie znajduje się widoczny na zdjęciu pomnik Kopernika?
Źródło: Wikimedia Commons
W Warszawie
W Olsztynie
W Toruniu

12 / 15 Czy Mikołaj Kopernik popierał reformację?

Tak
Nie

13 / 15 Czego dotyczy prawo Kopernika-Greshama?

Faktycznej wartości pieniądza
Udowadnia obrót Ziemi wokół Słońca
Taktyki wojennej w czasie oblężeń

14 / 15 Gdzie znajduje się większość najważniejszych rękopisów Kopernika?

W Uppsali
W Hamburgu
W Petersburgu
Księgozbiór kapituły warmińskiej w 1626 roku trafiły w ręce Szwedów, którzy splądrowali bibliotekę przy katedrze we Fromborku.

15 / 15 Komu Mikołaj Kopernik zadedykował pierwsze wydanie "O obrotach sfer niebieskich"?

Swojemu wujowi
Swojej domniemanej ukochanej, Annie
Papieżowi Pawłowi III