Trudny test z wiedzy o starożytności.
Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie pytania!

Starożytność to najdłużej trwająca epoka historyczna w dziejach świata. Dzieje starożytnych państw, królestw, miast i władców poznajemy dzięki zabytkom piśmiennictwa, ale także dzięki równie ważnym badaniom archeologicznym.
Twój wynik:

1 / 15 Aszurbanipal pochodził z dynastii:

Efemenidów
Sargonidów
Sasanidów

2 / 15 Jak miała na imię matka Aleksandra Wielkiego?

Kleopatra
Tymeres
Olimpias

3 / 15 W którym roku miała miejsce bitwa pod Kadesz?

1280 rok pne
2430 rok pne
950 rok pne

4 / 15 Amenhotep IV Echanton był faraonem należącym do:

X dynastii
XVIII dynastii
XXIII dynastii

5 / 15 W którym wieku żył Qin Shi Huang, Pierwszy Cesarz?

X wiek pne
III wiek pne
I wiek ne

6 / 15 Greckie Megalopolis założył:

Likaon
Epaminondas
Perykles

7 / 15 W jakim rejonie świata ukształtowała się budowla zwana zigguratem?

W Azji Mniejszej
W Ameryce Południowej
W Mezopotamii

8 / 15 Kto został cesarzem rzymskim po Klaudiuszu?

Kaligula
Neron
Wespazjan

9 / 15 Hatszepsut była żoną:

Totmesa II
Tutanchamona
Cheopsa

10 / 15 Kultura minojska rozwijała się:

Na Krecie
Na Peloponezie
W Arkadii

11 / 15 W którym roku została zburzona Kartagina?

202 rok pne
146 rok pne
89 rok pne

12 / 15 Gdzie panowała tzw. Dynastia O (Zero)?

W Egipcie
W Akadzie
W Fenicji

13 / 15 Nabuchodonozor był królem:

Elamu
Babilonii
Medów

14 / 15 Etruskowie nazywali siebie:

Rasenna
Romaioi
Tuscens

15 / 15 Gdzie znajdują się pozostałości, wybudowanej ok. 5800 lat temu, świątyni Ġgantija?

Na Cyprze
Na Samos
Na Malcie