Burzliwe dwudziestolecie.
Co działo się pomiędzy dwiema wojnami?

Dwudziestolecie międzywojenne obfitowało w wiele bardzo ważnych wydarzeń, zarówno w Polsce, jak na świecie.
Twój wynik:

1 / 12 Jakie państwa podpisały w 1922 r. układ w Rapallo?

Niemcy i Włochy
Niemcy i Rosja bolszewicka
Rosja bolszewicka i Włochy

2 / 12 Jak nazywał się legendarny, wieloletni szef amerykańskiego FBI?

John Edgar Hoover
Robert Kennedy
Calvin Coolidge

3 / 12 W którym roku A. Hitler został kanclerzem Niemiec?

1931
1933
1938

4 / 12 Gdzie 11 listopada 1918 r. podpisano rozejm pomiędzy Ententą a Niemcami?

W Monachium
W Paryżu
W Compiègne

5 / 12 Jaki urząd pełnił Benito Mussolini po 1922 r.?

Prezydenta
Premiera
Przywódcy Włoch

6 / 12 Co oznaczał Anschluss Austrii?

Włączenie Austrii do Niemiec
Podział Austrii
Oddanie przez Austrię swojej polityki zagranicznej w ręce Niemiec

7 / 12 Wielki kryzys miał miejsce w latach:

1922-1929
1929-1933
1936-1939

8 / 12 Kto był brytyjskim premierem, który zgodził się na Anschluss, pomimo ustaleń traktatu wersalskiego?

Stanley Baldwin
Winston Churchill
Neville Chamberlain

9 / 12 W którym roku zmarł Włodzimierz Lenin?

1920
1924
1928

10 / 12 Największa bitwa hiszpańskiej wojny domowej to:

Bitwa nad Tagiem
Bitwa nad Ebro
Bitwa nad Duero

11 / 12 Na czym polegała polityka "Appeasementu"?

Ustępstwach wobec Niemiec
Równowadze sił w Europie
Odsuwaniu możliwości wybuchu wojny na Bałkanach

12 / 12 Ile razy na prezydenta był wybierany Franklin Delano Roosevelt?

2 razy
3 razy
4 razy