Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2022 – II półrocze

Wyniki ankiety „Prawna ochrona przed polonofobią” 2022 – II półrocze

Dodano: 
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią
Ankieta – Prawna ochrona przed polonofobią Źródło: DoRzeczy.pl
Ankieta została przeprowadzona w okresie listopad – grudzień 2022 r. na stronie internetowej dorzeczy.pl.

W ankiecie chcieliśmy zbadać wiedzę na temat polityki historycznej naszego kraju. Dowiadujemy się z niej, że 100% ankietowanych uważa, że Rosja nadal nie rozliczyła się z nami ze zbrodni katyńskiej oraz aż 81%, że powinniśmy się ubiegać o odszkodowanie. Wiedza naszych ankietowanych na temat historii i szukania prawdy jest ogromny i wszechstronny.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety poniżej:

1. Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się także sprawami dotyczącymi kwestii historycznych?2. Którą zbrodnię Europejski Trybunał Praw Człowieka traktuje w swoim orzecznictwie absolutnie wyjątkowo, nie pozwalając na kwestionowanie ustalonych faktów?3. Jak nazywał się człowiek, który stworzył prawniczy termin „ludobójstwo”?4. Sprawa „Janowiec i inni v. Rosja”, która była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczyła:5. Czy orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mogą wpływać na sposób, w jaki społeczność międzynarodowa postrzega polską historię?6. Jak nazywał się były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, który wytoczył proces niemieckim mediom fałszującym historię II wojny światowej?7. Jak się nazywa brytyjski historyk, który został skazany w Austrii na karę więzienia  za  twierdzenie, jakoby w Auschwitz nie było komór gazowych?8. Gdzie w 2008 roku odbyła się „Konferencja na rzecz zmiany globalnego odbioru Holokaustu”, znana powszechnie jako „konferencja negacjonistów”?9. Czy tzw. prawo do prawdy, rozumiane jako prawo przysługujące nie tylko rodzinom, ale również całym narodom do wiedzy na temat okoliczności, w jakich popełniono zbrodnie na ich członkach, powinno stać się trwałym elementem prawa międzynarodowego?10. Czy wolność słowa jest wartością ważniejszą od prawdy historycznej?11. Jak nazywa się autor książki „Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka”?12. Jak nazywała się sowiecka komisja, która próbowała przekonać świat,  że to Niemcy odpowiadali za dokonanie zbrodni w Katyniu?13. W którym roku Moskwa przyznała się do dokonania zbrodni katyńskiej?14. Czy Rosja odpowiednio rozliczyła się przed Polską ze zbrodni katyńskiej?15. Czy Polska powinna się oficjalnie ubiegać o odszkodowanie za zbrodnie i zniszczenia dokonane na jej obywatelach i mieniu przez Związek Sowiecki?

Źródło: DoRzeczy.pl