Tragiczne zwycięstwo Moskwy

Tragiczne zwycięstwo Moskwy

Dodano: 
Car Piotr I Wielki
Car Piotr I Wielki Źródło:Wikimedia Commons
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Mała wieś na Białorusi, leżąca na południowy wschód od Mohylewa, kiedyś w orszańskim powiecie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, to miejsce pierwszej bitwy, która pokazała zmianę układu sił na wschodzie Europy.

Doszło do niej w 1708 r., w czasie wielkiej wojny północnej, kiedy zwycięski do tej pory król Szwecji Karol XII, nie mając sił na przebicie się do Smoleńska i na tereny Moskwy, zdecydował się skierować na Ukrainę, gdzie miał nadzieję na wsparcie hetmana Iwana Mazepy. Decyzja podjęta 14 września oznaczała jednak, że maszerujący z pomocą królowi z Inflant korpus gen. Adama Ludwiga Lewenhaupta zostanie odcięty od głównych sił szwedzkich, gdyż pozostawał jeszcze za linią dwóch rzek – Dniepru i Soży. Liczył on ok. 16 tys. wyborowych żołnierzy, ale prowadził wielki tabor z zapasami żywności i stadami bydła – które wyżywić miało armię Karola XII. Tymczasem Piotr I postanowił go zniszczyć. W powszechnej świadomości dopiero późniejsza o rok klęska pod Połtawą oznaczała krach militarny Szwecji, co miało fatalne następstwa dla Rzeczypospolitej.

Felieton został opublikowany w 17-18/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda