• Sławomir CenckiewiczAutor:Sławomir Cenckiewicz

80-lecie KNAPP

Dodano: 
Ignacy Matuszewski
Ignacy Matuszewski Źródło:Wikimedia Commons
Zorganizowana w Moskwie kampania dezinformacyjno- -propagandowa okazała się na tyle skuteczna, że Polonia amerykańska nie potrafiła i nie mogła znaleźć własnej, polskiej drogi działania.

21 czerwca 1942 r. powstał Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP). Za inicjatorów Komitetu uznać należy m.in. płk. Wacława Jędrzejewicza (1893–1993), płk. Ignacego Matuszewskiego (1891–1946), mjr. Henryka Floyar-Rajchmana (1893–1951) i gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego (1881–1942).

Artykuł został opublikowany w 7/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.