Ojców u skały

Dodano: 
Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Zamek w Ojcowie to jedno z najpiękniejszych dzieł czasów Kazimierza Wielkiego

Wzniesiony na wysokiej wapiennej górze nad doliną Prądnika jest niestety bardziej miejscem niż budowlą. Jego piękno i chwała giną w cieniu innego zabytku – doskonale zachowanego zamku w Pieskowej Skale, który grał w wielu filmach, od lat stanowi cel wycieczek, a kawiarnia w bastionie była przez wiele lat symbolem PRL-owskiego kiczu, którego oznaką były zawsze plastikowe kwiatki na stoliku nakrytym ceratą.

Artykuł został opublikowany w 33/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Źródło: DoRzeczy.pl