LWP przeciwko narodowi
  • Sławomir CenckiewiczAutor:Sławomir Cenckiewicz

LWP przeciwko narodowi

Dodano: 
Zdjęcie wykonane po kryjomu przez Tadeusza Guranowskiego
Zdjęcie wykonane po kryjomu przez Tadeusza Guranowskiego Źródło:Tadeusz Guranowski
I znów rocznica stanu wojennego, do którego droga wiodła faktycznie od sierpnia 1980 r. w rezultacie uchwały Komitetu Obrony Kraju, który wydał Sztabowi Generalnemu WP polecenie rozpoczęcia prac studyjnych nad wprowadzeniem stanu wojennego „ze względu na zagrożenie zewnętrzne państwa”.

II znów rocznica stanu wojennego, do którego droga wiodła faktycznie od sierpnia 1980 r. w rezultacie uchwały Komitetu Obrony Kraju, który wydał Sztabowi Generalnemu WP polecenie rozpoczęcia prac studyjnych nad wprowadzeniem stanu wojennego „ze względu na zagrożenie zewnętrzne państwa”. Zdecydowane przyspieszenie nastąpiło jesienią 1980 r., kiedy to 22 października zespół oficerów Sztabu Generalnego WP, kierowany przez generała broni Floriana Siwickiego, przystąpił do opracowywania założeń wprowadzenia stanu wojennego. Opracowywane w Sztabie Generalnym WP plany były następnie zatwierdzane przez Komitet Obrony Kraju. Wczesną wiosną 1981 r. większość dokumentacji była już gotowa. 27 marca na posiedzeniu KOK zatwierdzono trzy podstawowe dokumenty o kryptonimie Wiosna-81. Były to: „Myśl przewodnia wprowadzenia na terytorium PRL stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa”, „Centralny plan działania organów politycznych, władzy i administracji państwowej” i „Ramowy plan działania Sił Zbrojnych w przypadku wprowadzenia stanu wojennego”.

Artykuł został opublikowany w 1/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.