Nasze wojny z Moskwą. Kalendarz krwawych kart historii (1)
  • Maciej RosalakAutor:Maciej Rosalak

Nasze wojny z Moskwą. Kalendarz krwawych kart historii (1)

Dodano: 
Jan Matejko, Batory pod Pskowem
Jan Matejko, Batory pod Pskowem Źródło: Wikimedia Commons
Imperializm moskiewski szybko zaczął zagrażać Litwie będącej w unii personalnej z Polską, potem wspólnej z nią Rzeczypospolitej, a wreszcie istnieniu naszego państwa.

W średniowieczu nieraz Piastowie wojowali z ruskimi książętami. Były to na ogół wyprawy po łupy lub zagarnięcie pogranicznych ziem – nic szczególnego wówczas w Europie. Częste były też dynastyczne mariaże Piastowiczów z Rurykównami oraz Rurykowiczów z Piastównami. Początek zaborczych wojen prowadzonych z uporem godnym lepszej sprawy datuje się od momentu, gdy imperializm moskiewski zaczął zagrażać Litwie będącej w unii personalnej z Polską, potem wspólnej z nią Rzeczypospolitej, a wreszcie istnieniu naszego państwa w XVIII w.

Pod kątem działań militarnych 300 lat epoki państwa Jagiellonów i Rzeczypospolitej Obojga Narodów można podzielić na trzy okresy: obrony Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Królestwo Polskie (1399–1569); przewag wspólnej Rzeczypospolitej od Batorego do Władysława IV (1576–1648); naszej defensywy od perejasławskiej ugody Moskwy z Zaporożem do „pokoju Grzymułtowskiego” (1654–1686).

Artykuł został opublikowany w 4/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 0