Zagrożenie komunistyczne

Zagrożenie komunistyczne

Dodano: 
Leszek Żebrowski
Leszek Żebrowski Źródło:PAP / Tomasz Gzell
KOMUCHOŻERCA | Po 1944 r. – aż do końca Polski Ludowej – istniały ścisła cenzura i jednolita wykładnia wojennej i okupacyjnej przeszłości. Źródła historyczne trzymane były w tajemnicy pod kluczem i udostępniano je wyłącznie najbardziej zaufanym historykom i publicystom.

Przez dziesiątki lat kształtowany był zatem fałszywy, jednostronny obraz najnowszych dziejów. Kluczową rolę miało w nim odgrywać podziemie komunistyczne. Natomiast ZWZ-AK i Delegatura Rządu zostały zepchnięte na nieistotny margines. Komuniści przez hagiografię swych dokonań byli najważniejsi. W takim przekazie nie było miejsca na prawdę, że było to podziemie bandyckie, żydobójcze, jawnie lub skrycie współpracujące z Niemcami, popełniające liczne zbrodnie, w tym na ludności cywilnej. Trzeba stale przypominać, że po 1944 r., gdy otrzymało władzę nad Polską z rąk samego Stalina, przypisywało własne zbrodnie żołnierzom i oficerom AK i NSZ.

Artykuł został opublikowany w 20/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski