Komandos tamtych czasów

Komandos tamtych czasów

Dodano: 
Jan Morawiec
Jan Morawiec Źródło:Wikipedia / Institute of National Remembrance Archive/ Domena publiczna
KOMUCHOŻERCA | Niewielu było takich niezłomnych i najdzielniejszych, jak kpt. Jan Morawiec „Remisz”. W życiu cywilnym (niestety, bardzo krótkim) był działaczem politycznym, sportowcem, harcerzem. Parał się również literaturą.

Bronił Polski w wojnie 1939 r. (w Marynarce Wojennej na Helu). Z niewoli niemieckiej uciekł prawie natychmiast i rozpoczął swą heroiczną służbę w konspiracji niepodległościowej.

Rozpoczął ją na siatce konspiracyjnej mjr. „Hubala”. Następnie jej pozostałości włączył do Narodowej Organizacji Wojskowej, zostając komendantem powiatu Tomaszów Mazowiecki. Szybko piął się w hierarchii organizacyjnej, został oficerem łącznikowym Okręgu Łódź z KG NOW. Latem 1942 r. przeszedł do NSZ i został oficerem do spraw specjalnych w Wydziale Organizacyjnym KG. Z uwagi na swe niezwykłe umiejętności i brawurową odwagę powierzano mu najbardziej odpowiedzialne zadania. W 1943 r. został zatrzymany przez żandarmów w pociągu pod Koluszkami. Skuty kajdankami wyskoczył z pędzącego pociągu i zdołał zbiec. Z rąk niemieckich potrafił się uwolnić jeszcze dwukrotnie.

Artykuł został opublikowany w 23/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski