W rękach konfederatów

W rękach konfederatów

Dodano: 
Kościół pw. św. Stanisława w Szczercu
Kościół pw. św. Stanisława w Szczercu Źródło: Wikipedia / Rbrechko/ CC BY-SA 4.0
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ | Szczerzec na południowy zachód od Lwowa to typowe kresowe miasteczko – najpierw gród, potem osada, gdzie w 1391 r. wojewoda sandomierski Jan Tarnowski ufundował pierwszą parafię katolicką.

Według dokumentu datowanego na 4 stycznia 1397 r. wspomniany Tarnowski, który był też starostą ziem ruskich, pozwolił wójtowi Maciejowi założyć miasto Szczerzec na 100 łanach, z czego dwa przeznaczone zostały na pastwiska, jeden dla plebana.

Mieszkańcy uwolnieni zostali na 10 lat od wszystkich czynszów i powinności. Wiadomo, że w miasteczku były już wówczas jatki rzeźnicze, warsztat szewski, piekarnia i młyn. Osada była bogata, dość powiedzieć, że na wojnę wójt miał stawić się konno, z dwoma pachołkami na wierzchowcach wartych przynajmniej po trzy grzywny, a więc tzw. koniach strzelczych, i z łucznikiem. Według lustracji z 1572 r. w Szczercu było siedmiu szewców, 10 piekarzy i cztery jatki rzeźnicze.

Artykuł został opublikowany w 26/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda