QUIZ: Języki urzędowe świata. Znasz się na tym?

QUIZ: Języki urzędowe świata. Znasz się na tym?

Dodano: 
Mongolia. Polowanie z orłami
Mongolia. Polowanie z orłami Źródło: Pexels

Niektóre z języków urzędowych to „spadek” po czasach kolonialnych. Jeśli znasz dobrze mapę byłych europejskich kolonii, nie będzie więc żadnego problemu z dopasowaniem języka do danego państwa. Nie wszystkie kraje jednak poszły tą drogą. Odrzucając język kolonistów, wybrały własne, lokalne dialekty. Czy wskażesz poprawnie języki urzędowe w różnych krajach na całym świecie? Sprawdź!

QUIZ: Języki urzędowe. Dopasuj je do kraju

Więcej:

Państwa, które zniknęły z map świata

Od starożytnego Rzymu do... Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. Historia zna dziesiątki przykładów państw, które już nie istnieją.

Wiele z nich odgrywało istotną rolę w swoim regionie lub na całym kontynencie przez wieki. Inne istniały tylko kilka-kilkanaście lat. Dlaczego znikały z map świata? Przyczyny były różne: zła sytuacja gospodarcza, podboje, wewnętrzne rozdrobnienie. Ostatnie lata dobitnie pokazują, że układ sił, który ukształtował się po II wojnie światowej nie jest dany raz na zawsze. Czy jednak o swoją przyszłość obawiać się muszą wyłącznie mniejsze i słabsze państwa? Dzieje takich mocarstw jak Rzym czy Bizancjum pokazują, że upadek może spotkać każdego.

Cesarstwo Meksyku

Istniało w latach 1864-1867. Jego powstanie jest związane z francuskim podbojem Meksyku. Pierwszym i jedynym władcą – cesarzem Meksyku był Maksymilian I. Jego rządy trwały krótko. Meksykanie podnieśli bunt, obalili cesarza i ustanowili republikę.

Maksymilian był bratem cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Do przejęcia władzy w Meksyku nakłonił go cesarz Napoleon III. Na wyjazd nalegała także żona Maksymiliana, Maria Charlotta Koburg, która widziała w tym szansę na zdobycie korony. W 1866 roku z powodu narastającego buntu, Francja wycofała swoje wojska. Maksymilian, pomimo ostrzeżeń, nie wyjechał z Meksyku. Został rozstrzelany w czerwcu 1867 roku.

Królestwo Kusz

Choć często w cieniu egipskich sąsiadów z północy, Królestwo Kusz przez ponad tysiąc lat było regionalną potęgą w Afryce. To starożytne imperium nubijskie osiągnęło swój szczyt w drugim tysiącleciu przed naszą erą, kiedy rządziło rozległym obszarem wzdłuż Nilu na terenie dzisiejszego Sudanu. Prawie wszystko, co wiadomo o państwie Kusz pochodzi ze źródeł egipskich, które wskazują, że był to ośrodek gospodarczy, który prowadził lukratywny handel kością słoniową, kadzidłami, żelazem oraz złotem. Królestwo Kusz było zarówno partnerem handlowym, jak i czasem militarnym rywalem Egiptu. Władcy z Kusz rządzili nawet Egiptem jako XXV dynastia (716-656 p.n.e.) i przejęli wiele zwyczajów sąsiadów (m.in. zastąpienie pisma meroickiego egipskim). Kuszyci czcili niektórych egipskich bogów, mumifikowali swoich zmarłych i budowali własne typy piramid.

Złota Orda

Było to państwo mongolskie, założone około 1240 roku w zachodniej części imperium Czyngis-chana przez jego wnuka Batu-chana. Jego stolica znajdowała się w Saraj Batu. Początkowe podzielone było na Białą i Błękitną Ordę. Obie części połączył Tochtamysz w roku 1378. W 1395 roku Złota Orda została podbita przez Tamerlana (Timura). W kulminacyjnym momencie państwo Mongołów sięgało od rzeki Irtysz do gór Kaukazu, Morza Czarnego i dorzecza Wołgi.

Państwo Samona

To najstarsze państwo Słowian. Powstało około 626-630 roku i istniało około 30 lat. Państwo Samona obejmowało tereny dzisiejszych Czech, Moraw, Dolnej Austrii, zachodnich Węgier, większej części Słowacji oraz części Polski i Łużyc. Samon był prawdopodobnie frankijskim kupcem, który zdobył sławę w czasie walk pomiędzy Słowianami i Awarami. Po jego śmierci jego państwo rozpadło się na kilka części.

Imperium Songhaju

Pod względem rozmiarów niewiele państw w historii Afryki może się równać z Imperium Songhaju. Państwo istniało między VII a XVI stuleciem i u szczytu swej potęgi obejmowało obszar większy niż Europa Zachodnia. Imperium cieszyło się okresem prosperity dzięki energicznej polityce handlowej i rozwiniętemu systemowi administracyjnemu. Songhaj podzielone było na różne prowincje; każda była zarządzana była przez własnego gubernatora. Songhaj szczyt potęgi osiągnął po zajęciu części królestwa Mali pod rządami króla Aski Mohammeda I Wielkiego (około 1443-1538). Songhaj było państwem potężnym, które zgubiła wojna domowa po śmierci Aski oraz wojna z Marokiem, która wybuchła w roku 1590.

Czytaj też:
Państwa, których już nie ma. Dlaczego zniknęły z map świata?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Najpiękniejsze klasztory. Sprawdź, czy poznasz wszystkie
Czytaj też:
QUIZ: Wielcy kompozytorzy. Dopasuj dzieło do jego twórcy
Czytaj też:
QUIZ: Wielkie odkrycia geograficzne. Czy wiesz, co odkryli najwięksi podróżnicy?