Kłopot z Chmielnickim
  • Tomasz StańczykAutor:Tomasz Stańczyk

Kłopot z Chmielnickim

Dodano: 
Bohdan Chmielnicki
Bohdan Chmielnicki Źródło: Wikimedia Commons
W sierpniu ubiegłego roku wydarzył się w Perejasławiu fakt znamienny: zdemontowano sławiący ugodę z Rosją pomnik.

Bohdan Chmielnicki, przywódca powstania przeciw Rzeczypospolitej, jest niekwestionowanym bohaterem ukraińskim. W rankingu postaci historycznych z zeszłego roku zajął trzecie miejsce, za Tarasem Szewczenką i Łesią Ukrainką, a jako polityk – drugie miejsce, za Wołodymyrem Zełenskim. Ranking został przeprowadzony podczas wojny, którą Rosja wydała niepodległej Ukrainie, i chyba tylko siłą przyzwyczajenia Ukraińców do swojego bohatera narodowego Chmielnicki zawdzięcza tak wysoką pozycję. A przecież ze strony kozackiej był on głównym twórcą ugody perejasławskiej z Rosją z 1654 r., w wyniku której lewobrzeżne ziemie ukraińskie przeszły pod protektorat Moskwy, a faktycznie zostały wcielone do państwa carów. Z polskiego deszczu wpadli Kozacy pod rosyjską rynnę, co sprawił Chmielnicki.

Artykuł został opublikowany w 3/2023 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.