QUIZ: Konstytucja konstytucji... nierówna. Wiesz co różni polskie konstytucje?

QUIZ: Konstytucja konstytucji... nierówna. Wiesz co różni polskie konstytucje?

Dodano: 
Prezydent Ignacy Mościcki podpisuje konstytucję kwietniową 23 kwietnia 1935
Prezydent Ignacy Mościcki podpisuje konstytucję kwietniową 23 kwietnia 1935 Źródło:Wikimedia Commons
Pierwszą polską konstytucją była Konstytucja 3 Maja. To tylko jedna z kilku ustaw zasadniczych, jakie powstały na przestrzeni naszych dziejów. Czy znasz pozostałe polskie konstytucje i wiesz, kiedy zostały przyjęte?

Kwietniowa, marcowa, mała czy Księstwa Warszawskiego... W historii Polski doszło do uchwalenia kilku konstytucji, które miały uregulować funkcjonowanie naszego państwa. Która z nich została narzucona siłą, a która obowiązuje dzisiaj? Przekonaj się, co wiesz o konstytucjach rozwiązując nasz QUIZ.

QUIZ: Konstytucje w polskiej historii

QUIZ:
Polskie konstytucje. Czy wiesz, ile ich było?

Więcej:

Konstytucja PRL

Prace nad nową, komunistyczną ustawą zasadniczą ruszyły w 1947 roku, tuż po przeprowadzeniu sfałszowanych wyborów do parlamentu. Już lutym tego samego roku przegłosowano tzw. Małą Konstytucję, czyli ustawę konstytucyjną o „ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej”. Komisja mająca przygotować konstytucję rozpoczęła prace dwa lata później, w lutym 1949 roku. Przewodniczącym komisji został minister sprawiedliwości i członek Biura Politycznego, Henryk Świątkowski.

Projekt konstytucji napisał prof. Stefan Rozmaryn, kierownik Katedry Prawa Państwowego na Uniwersytecie Warszawskim. Zakończył on swą „misję” w marcu 1951 roku. Choć w teorii nadzór nad pracami dotyczącymi kształtu konstytucji miała sejmowa Komisja Konstytucyjna, to w praktyce to, co znajdzie się w ustawie zasadniczej było uzależnione od decyzji wąskiej grupy prawników, którzy otrzymywali wytyczne bezpośrednio od Biura Politycznego KC PZPR.

23 stycznia 1952 roku „Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” został podany do publicznej wiadomości. Poinformowano, że od tej chwili nad ustawą ma się rozpocząć „ogólnonarodowa dyskusja”. Była to oczywiście fasada. Żadnych „konsultacji społecznych” nie było (choć Bolesław Bierut twierdził, że w sprawie konstytucji wypowiedziało się… 11 milionów osób). Co więcej, do tekstu konstytucji poprawki wprowadził osobiście Józef Stalin.

Tym, którzy konstytucję krytykowali zarzucając jej, że jest kalką sowieckiej ustawy, Bierut agresywnie odpowiadał:

„Obrazuje to wyjątkową wprost obłudę i tępotę amerykańskich najmitów. Jest bowiem rzeczą jasną, że, jako kraj budującego się socjalizmu, korzystamy z olbrzymiego dorobku kraju, w którym socjalizm zwyciężył. Ale jest również rzeczą bezsporną i jasną, że nasza konstytucja wyrasta z najgłębszych pokładów polskiej gleby (...) Jest wcieleniem wielowiekowych dążeń (narodu), jest rozwinięciem jego najbardziej postępowych tradycji, które są dla nas przedmiotem dumy”.

Czytaj też:
Konstytucja PRL. Pod dyktando ZSRS, z odręcznymi poprawkami Stalina

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Symbole Polski. Sprawdź, co o nich wiesz!
Czytaj też:
QUIZ: Trudne pytania o flagi świata. Dasz się zaskoczyć?
Czytaj też:
QUIZ: Armia Krajowa. Sprawdź, czy wiesz o niej wszystko