Minaret w Kamieńcu Podolskim
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Minaret w Kamieńcu Podolskim

Dodano: 
Twierdza w Kamieńcu Podolskim.
Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Kiedy w 1672 r. wybuchła wojna polsko-turecka, Rzeczpospolita okazała się całkowicie nieprzygotowana na konflikt. Potężna armia padyszacha ruszyła na Podole, a głównym celem ataku był Kamieniec Podolski, który dotychczas nigdy wcześniej nie został zdobyty.

Legenda głosi, że kiedy pod murami twierdzy stanęła po raz pierwszy armia turecka, sułtan zdziwiony zapytał, kto zbudował taką twierdzę. Usłyszawszy, że Allach, zniechęcony powiedział: „To niech Allach sam ją sobie zdobywa” i nakazał odwrót.

Jednak tym razem Rzeczpospolita Obojga Narodów była zupełnie bezsilna. Ćwierć wieku ciężkich wojen wyczerpało siły państwa, a politycy polscy nie potrafili dojść do porozumienia z Kozakami. Hetman Doroszenko oficjalnie poddał się sułtanowi i na Kamieniec ruszył razem z Turkami i Tatarami.

Całość dostępna jest w 36/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.