Yad Vashem i sprawiedliwi Polacy
  • Maciej RosalakAutor:Maciej Rosalak

Yad Vashem i sprawiedliwi Polacy

Dodano: 
Aleksander Ładoś
Aleksander Ładoś Źródło:NAC
W tych dniach instytut Yad Vashem ostatecznie oświadczył, że nie przyzna tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata polskiemu dyplomacie Aleksandrowi Ładosiowi, który podczas wojny uratował życie setkom Żydów.

Chodzi o posła (ambasadora) Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie okresu drugiej wojny światowej oraz pracowników polskiego poselstwa w Szwajcarii z nieformalnej grupy, kierowanej przez niego i dlatego zwanej w publikacjach „grupą Ładosia” lub „grupą berneńską”. W jej skład wchodzili jeszcze: zastępca ambasadora Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki oraz attaché poselstwa Juliusz Kühl. Grupa fabrykowała w latach 1940–1944 fałszywe paszporty kilku południowoi środkowoamerykańskich państw – głównie Paragwaju, ale też Peru i Boliwii, Hondurasu, Salwadoru i Haiti – aby zostały dostarczone konkretnym Żydom zagrożonym śmiercią z rąk niemieckich w gettach, obozach koncentracyjnych bądź w ukryciu pod okupacją III Rzeszy.

Cały artykuł dostępny jest w 47/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.