QUIZ: Najpiękniejsze zamki Europy. Poznasz wszystkie?

QUIZ: Najpiękniejsze zamki Europy. Poznasz wszystkie?

Dodano: 
Zamek Orawski
Zamek Orawski Źródło: Wikimedia Commons / Jurbox, CC BY-SA 2.5
Zamki to jedne z najchętniej odwiedzanych przez turystów budowli. W Europie znajduje się ich aż... kilkanaście tysięcy! Sprawdź, czy poznasz najpiękniejsze zamki Starego Kontynentu.

Według wyliczeń Narodowego Instytutu Dziedzictwa mamy w Polsce ponad 400 zamków. W Europie znajdziemy ich nawet kilkanaście tysięcy. Nie wszystkie niestety zachowały się w dobrym stanie. Niektóre zaś zostały odbudowane dopiero po latach. Współcześnie zamki, a nawet ich ruiny, odwiedzane są przez miliony turystów każdego roku. Zapraszamy w krótką podróż po najpiękniejszych zamkach Europy.

QUIZ: Bezcenne zamki. Znasz je wszystkie?

Więcej:

Wiele miejsc uległo zniszczeniu na przestrzeni naszych dziejów. Niektóre z nich ocalały szczęśliwie mimo kolejnych wojennych zawieruch. Zniknęły bezpowrotnie dopiero pod koniec II wojny światowej, w wyniku działań Armii Czerwonej.

Pałace, które przez lat wywoływały zachwyt, dziś już nie istnieją. Zniszczone przez Armię Czerwoną pozostawiły po sobie tylko wspomnienie. Oglądać je można tylko na stosunkowo nielicznych fotografiach i pocztówkach.

Czytaj też:
Miejsca, których nie ma. Czego pozbawiła nas Armia Czerwona

Kijów ma niezwykle bogatą historię. To najstarsze miasto Ukrainy, założone prawdopodobnie już w V wieku, początkowo jako placówka handlowa. Od końca IX wieku znajdował się we władaniu Olega Mądrego. W roku 988 lub 989 w Kijowie chrzest przyjął Włodzimierz Wielki, władca Rusi Kijowskiej. W tym czasie miasto prowadziło ożywione kontakty z Bizancjum. Kijów znajdował się też na szlaku handlowym wikingów.

W 1240 roku w czasie najazdu tatarskiego Kijów został poważnie zniszczony i na niemal sto kolejnych lat znalazł się w tatarskich rękach. Od 1363 roku Kijów wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po podpisaniu unii lubelskiej w 1569 roku miasto znalazło się w graniach Korony Polskiej jako miasto królewskie.

Po powstaniu Chmielnickiego Kijów dostał się w ręce Rosji, choć formalnie wciąż należał do Rzeczpospolitej, aż do czasu drugiego rozbioru w 1793 roku. Od tamtej pory, aż do rozpadu Związku Sowieckiego to Rosjanie sprawowali nad Kijowem kontrolę.

Czytaj też:
Zagrożone przez Rosję zabytki Kijowa

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Najpiękniejsze klasztory. Sprawdź, czy poznasz wszystkie
Czytaj też:
QUIZ: Polskie Stare Miasta. Znasz wszystkie?
Czytaj też:
QUIZ: Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?